Prieskum zamestnancov 360 stupňová spätná väzba

Preskúmajte silné a slabé stránky spoločnosti

Ak chcete byť dobrým vodcom, musíte byť otvorený kritike. Bez znalosti svojich silných a slabých stránok sa budete len veľmi ťažko rozvíjať a viesť Vašu spoločnosť k úspechu.

Dôverujú nám:
 • AXA
 • MALL
 • csob
 • Millward
 • M. Kultury
 • Moneta
 • Skoda
 • Skupina

Objavte hrdinov svojej spoločnosti

Dosiahnutím vzájomného hodnotenia jednotlivých zamestnancov na rôznych úrovniach a ich porovnaním s hodnotenými schopnosťami manažérov a vedúcich pracovníkov, nájdete podobnosti a rozdiely vo svojom tíme. Vzájomné hodnotenie pomáha zlepšiť komunikačné schopnosti, odhalí silné stránky tímu a pomôže pracovať na slabých stránkach.

Ako začať 360 stupňovú štúdiu?

Prieskum vzájomného hodnotenia sa zvyčajne skladá z otázok z oblasti pôsobenia outsourcovaných úloh, schopnosti dosiahnuť ciele, porozumení potrebám zamestnancov a úrovni komunikačných zručností. Náš prieskum zahŕňa 360 sád pripravených vybraných otázok, ktoré uspokoja potreby väčšiny spoločností a inštitúcií. Vďaka tomu môžete okamžite začať testovať bez toho, aby bolo nutné vymýšľanie takého prieskumu. Kontaktujte nás, ak budete potrebovať radu našich odborníkov, pomôžeme Vám zostaviť dotazník zodpovedajúci štruktúre Vašej spoločnosti tak, aby Vaši zamestnanci začali pracovať efektívne.

ocena-360-stopni
Jediná takáto platforma. Viac ako 3 500 klientov.
 • Jednoduché použitie

  Naša platforma je užívateľsky veľmi jednoduchá. Jednoduchá tvorba formulárov, pohodlné nastavenia, jasná analýza dát a revolučný reportovací modul.

 • Estetika

  Nikto nemá rád vyplňovanie nudných formulárov. Dbáme na to, aby boli naše dotazníky krásne a veľmi interaktívne. V dôsledku toho, sú vyplňované častejšie.

 • Podpora

  Naši špecialisti Vám poradia vo všetkých aspektoch - od základných nastavení po technické záležitosti. Pre VIP zákazníkov pripravujeme prieskumy od nuly.

 • Bezpečnosť

  Berieme ju veľmi vážne, môžete v pokoji pracovať so svojimi prieskumami. To je dôvod, prečo si nás zvolili vládne agentúry, banky, zdravotnícke strediská a mnoho ďalších globálnych spoločností.

 • Inovácie

  Naša platforma neustále rozširuje svoje možnosti. Staráme sa tiež o získanie najnovších poznatkov a certifikácií v oblasti prieskumu.

Platforma Netquest

Postavíme Vašu značku s Vami

Oczekujesz kompleksowej pomocy? Webankieta to nieograniczone możliwości, dedykowana umowa, integracja, opieka accounta, raporty i prezentacje.

Obchodné oddelenie: +421 918 542 353

 • Skupina
 • CSOB
 • AXA
 • Millward
 • Moneta
 • M. kultury

Dôverovalo nám už mnoho známych spoločností a štátom vlastnených inštitúcií