Prieskum trhu

Vykonajte prieskum trhu pre svojich zákazníkov

Ideálne riešenie pre Vás, ak Vaši zákazníci chcú:

 • skúmať trendy a očakávania trhu,
 • uviesť na trh nový produkt,
 • overiť alebo vytvoriť stratégiu firmy,
 • zoznámiť sa s názorom širokej skupiny ľudí,
 • vybudovať efektívne marketingovú stratégiu.
Bezplatne otestovať
Prieskum trhu

Netquest ponúka príležitosť realizovať prieskum pomocou rôznych techník:

 • CAWI

  Technika vypĺňania prieskumu v elektronickej podobe (on-line) - takto sú kladené otázky a odpovede. Technika CAWI umožňuje ľahko a rýchlo osloviť veľkú skupinu respondentov. Takisto to zníži náklady a nevyžaduje, aby výskumný pracovník kontaktoval priamo respondentov.

 • CATI

  Inými slovami: telefonický rozhovor. CATI kombinuje výhody priamej konverzácie s respondentom s technickým vybavením vhodným pre on-line prieskumy. Je to okrem iného spôsob zberu kvantitatívnych informácií v marketingu a prieskumoch verejnej mienky.

 • CAPI

  Jedná sa o prieskum uskutočňovaný pomocou elektronických zariadení, vrátane mobilných - telefónov, tabletov. Najväčšou výhodou výskumu CAPI je ich univerzálnosť - môžu byť použité všade, kde respondenti sú ľudia používajúci elektronické zariadenia. Prieskumy CAPI umožňujú jednoduché vytváranie a automatickú analýzu výsledkov - je to skvelý spôsob, ako rýchlo a účinne získať spätnú väzbu.

Prieskum v Netquest = výhody

Prieskum Vášho klienta:

 • neustály prístup k aktuálnym výsledkom,
 • čitateľné reporty o prieskumoch pripravené k prezentácii v spoločnosti,
 • všestrannosť - použitia jedného nástroja pre rôzne typy prieskumov (názory, trh, marketing atď.).

Prieskum Vašej spoločnosti:

 • možnosť súbežnej práce na projekte s niekoľkými ľuďmi (vytváranie prieskumov, analýza výsledkov),
 • nezávislá tvorba prieskumu - bez nutnosti spolupráce s IT oddelením,
 • úspora na reportovanie výsledkov.

Komu odporúčame toto riešenie:

 • agentúry,
 • spoločnosti vykonávajú prieskum zadaný inými spoločnosťami,
 • ľudia vykonávajú prieskum na širokej skupine ľudí.
Bezplatne otestovať
Netquest využívajú:
 • AXA
 • MALL
 • csob
 • Millward
 • M. Kultury
 • Moneta
 • Skoda
 • Skupina