Prieskum zákazníkov

Zvyšujte spokojnosť a lojalitu zákazníkov

Ideálne riešenie pre Vás, ak chcete:

 • zlepšiť štandardy služieb reagovaním na očakávania Vašich zákazníkov,
 • zvýšiť spokojnost zákazníkov s kvalitou ponúkaných produktov a služieb,
 • budovať dôveru zákazníkov reagovaním na ich potreby,
 • získať výhodu nad konkurenciou a udržať zákazníkov doma,
 • vylepšiť produkty na základe udelených hodnotenia a názorov,
 • identifikovať problémy ovplyvňujúce pokles spokojnosti zákazníkov.
Bezplatne otestovať
Prieskum zákazníkov

Netquest ponúka množstvo pokročilých výskumných nástrojov, vrátane:

 • Prieskumy spokojnosti so zákazníckymi službami

 • Churn prieskum

  (štúdia odchodu zákazníkov)

 • Ročný prieskumy spokojnosti

  (Obsahujúci Customer Satisfaction Index)

 • Prieskum lojality zákazníkov

  (Net Promoter Score)

 • Prieskumy spokojnosti zákazníkov po zakúpení

 • Kontaktný formulár zákazníka

Zistite viac o svojich zákazníkoch:

Čo očakávajú a ako hodnotia Vaše služby?

Vykonávajte pravidelné prieskumy zákazníkov pomocou metódy Net Promoter Score a prieskumov ročnej spokojnosti. Názory Vašich zákazníkov Vám umožnia zlepšiť Vašu ponuku, zvýšiť úroveň spokojnosti a vybudovať lojalitu.

Prečo Vaši zákazníci odchádzajú?

Postarajte sa o potreby svojich zákazníkov vopred a zistite či Vaše produkty alebo služby spĺňajú ich očakávania. Pravidelné prieskumy spokojnosti zákazníkov Vám pomôžu znížiť mieru odchodov a overíte si, čo odchod spôsobuje.

Ako hodnotia zákazníci Váš produkt alebo službu a aké sú ich názory?

Zbierajte názory a buďte dva kroky pred konkurenciou. Skontrolujte, čo si zákazníci myslia o produktoch a službách, ktoré im ponúkate, pomocou prieskumu Net Promoter Score, prieskumov spokojnosti alebo interaktívnych kontaktných formulárov.

Aká je úroveň lojality a spokojnosti Vašich zákazníkov?

Zistite, do akej miery sú zákazníci spojení s Vašou značkou. Reagujte na to, čo je pre nich dôležité. Metóda Net Promoter Score Vám poskytne cenné informácie o úrovni lojality zákazníkov.

Komu odporúčame toto riešenie:

 • špecialisti, manažéri Customer Experience,
 • predstavenstvo spoločnosti s priamym kontaktom so zákazníkom,
 • manažéri zákazníckych služieb,
 • analytici,
 • majitelia online obchodu.
Bezplatne otestovať
Netquest využívajú:
 • AXA
 • MALL
 • csob
 • Millward
 • M. Kultury
 • Moneta
 • Skoda
 • Skupina