Prieskum zamestnancov

Načúvajte hlasu svojich zamestnancov

Ideálne riešenie pre Vás, ak chcete:

 • udržiavať dobré kontakty so zamestnancami spoločnosti,
 • budovať image atraktívneho zamestnávateľa,
 • udržať cenných zamestnancov,
 • prilákať najkvalifikovanejších kandidátov,
 • poskytovať priateľské pracovisko,
 • zvýšiť spokojnosť a angažovanosť zamestnancov,
 • zlepšiť tímovú komunikáciu.
Bezplatne otestovať
Prieskum zamestnancov

Netquest ponúka množstvo pokročilých výskumných nástrojov, vrátane:

 • Prieskumy spokojnosti zamestnancov

  (Employee Satisfaction Score)

 • Prieskum zapojenia

 • Testy znalostí zamestnancov

 • Prieskum o dôvodoch odchodu zamestnancov

  (Exit a Stay Interview)

 • 360 stupňové vzájomné hodnotenie

 • Prieskum spokojnosti náborového procesu

  (Candidate Experience)

Zistite viac o  svojich zamestnancoch:

Ako zamestnanci hodnotia Vašu spoločnosť?

Zistite, čo by sa Vaša spoločnosť mala zlepšiť, aby sa v budúcnosti zabránilo odlivu cenných zamestnancov.

Prečo Vaši zamestnanci odchádzajú?

Zistite, čo by sa Vaša spoločnosť mala zlepšiť, aby sa v budúcnosti zabránilo odlivu cenných zamestnancov.

Čo ovplyvňuje zapojenie zamestnancov a aké sú ich motivácie?

Chcete zvýšiť efektivitu a morálku vo svojej spoločnosti? Zistite, čo motivuje Vašich zamestnancov, aby ste lepšie naplnili ich očakávania a poskytovali im priateľské pracovisko.

Ako zlepšiť náborový proces?

Ak sa dozviete o priebehu náborového procesu vo Vašej spoločnosti, naučíte sa, ako zlepšiť jeho priebeh, ktoré fázy sú hodnotené negatívne alebo pozitívne a ako prilákať najkvalifikovanejších kandidátov.

Komu odporúčame toto riešenie:

 • odborníci a vedúci personálnych oddelení,
 • manažéri v personálnych záležitostiach,
 • personálne oddelenie v korporáciách.
Bezplatne otestovať
Netquest využívajú:
 • AXA
 • MALL
 • csob
 • Millward
 • M. Kultury
 • Moneta
 • Skoda
 • Skupina