Prieskum zamestnancov Candidate experience

Candidate Experience.
Moderný nábor

Poznajte výhody, ktoré tento prieskum môže priniesť Vašej spoločnosti v náborovom procese.

Dôverujú nám:
 • AXA
 • MALL
 • csob
 • Millward
 • M. Kultury
 • Moneta
 • Skoda
 • Skupina

Viac informáci, viac možností

Náborový proces je príležitosť pre spoločnosť možnosť rozšíriť svoj tím o cenného zamestnanca. Je to skvelá príležitosť získať informácie, ktoré potrebuje k vytvoreniu pozitívneho obrazu. Tento štandard už uskutočňujú prieskumy spokojnosti zákazníka alebo zamestnancov. Každopádne stojí za to uskutočniť ešte ďalší krok - využiť náborový proces k získaniu ďalších informácií.

Prieskum Candidate Experience je jednoduchý nástroj, ktorý Vám nie len umožní dozvedieť sa o priebehu procesu náboru. Vďaka jeho výsledkom sa spoločnosť bude učiť ako prilákať najkvalifikovanejších kandidátov, ako zlepšiť ich priebeh a aké jednotlivé etapy sú hodnotené negatívne alebo pozitívne..

Koho pozvať k dokončeniu prieskumu?

Odpoveď je jednoduchá - uchádzač o zamestnanie vo Vašej spoločnosti. Aby bol prieskum spolahlivý, mal by byť zameraný na všetky osoby, zamestnané aj odmietnuté v rôznych fázach prijímania.

Čím viac ľudí bolo dopytovaných, tým lepšie - efektívny spôsob ako získať výsledky od veľkého počtu respondentov je priložiť odkaz na prieskum spätnej väzby s výsledkami náboru.

Kedy uskutočniť prieskum?

Načasovanie Candidate Experience je kritické. Je potrebné vziať do úvahy, že odpovede poskytnuté pred znalosťami o nábore nemusia byť úplne úprimné.

Ako najvhodnejší sa určuje moment niekoľko dní od doby zoznámenia respondenta s výsledkom náboru. Názov je potom vyváženejší, bez emocí, ktoré sú výsledkom odmietnutia alebo prijatia do funkcie.

Vyhodnotenie kontaktu s náborármi

Ako uskutočniť prieskum?

Nie je to prvý raz, čo sa ukázalo ako najvhodnejšie využitie Net Promoter Score — metóda vytvorená Frederickom Reichheldom, ktorá bola z počiatku použítá k prieskumu lojality zákazníkov voči konkrétnym značkám. Sila tejto techniky spočíva vo vytvorení jednoduchej, ale klúčovej otázky:

NPS otázka

NPS v Candidate Experience

Net Promoter Score používa ratingovú stupnicu od 0 do 10, kde 0 - určite nedoporučujem a 10 - rozhodne doporučujem. Na základe pskytnutých odpovedí budú kandidáti zatriedení do 3 skupín: kritici (skoré od 0 do 6), skupina pasívni (od 7 do 8) a promotéri (skoré 9 a 10).

Kľúčom je vedieť o tom, kto patrí k skupine kritikov a kto sú promotéri. Pomáha rozvíjať efektívnu stratégiu pre ďalšie kroky a následne zmeniť negatívny postoj kritikov a udržovať vysokú mieru spokojnosti promotérov. A to je sila NPS.

NPS otázka

Mali by ste vedieť:
Používaním našej platformy sa nemusíte obávať tvorby NPS otázky a výpočtu výsledkov. Jednoducho vyberte otázku NPS zo zoznamu otázok alebo použite pripravené príklady. Výsledky prieskumu s touto otázkou budú aktualizované na základe súhrnných výsledkov a prehľadov.

Ako inak môžeme skúmať kandidátov?

NPS je veľmi efektívny ale nie jediný dostupný nástroj. Jeho funkciou je vysvetliť základy hodnotenia kandidátov - čo sa deje? V závislosti na tom, aké informácie chceme získať, môžeme dosiahnuť:

Otvorené otázky

ktorý Vám pomôže pochopiť Prečo sa to deje týmto spôsobom a nie inak?

Maticové otázky

definovanie rozsahu pocitu pre daný jav, napr. 1 - to sa mi páci, 5 - to sa mi nepáčilo. Umožňuje Vám získať informácie: Čo to ovplyvňuje a nie inou odpoveď?

Pseudo imprint

ktorý hovorí Kde hladať problémy? (užitočné v analýze).

Dobré otázky - príklady

 1. Do akej miery sa domnievate, že popis zamestnania obsiahnutý v ponuke práce sa zhoduje s informáciami poskytnutými počas náborového stretnutia?
 2. Ako priateľskí / užitoční boli reqruitmenti?
 3. Do akej miery bol rozsah úloh a povinností, ktoré by mali byť odkomunikované počas náboru, vysvetlený zrozumitelne?
 4. Ako rýchlo sa spoznajú výsledky náboru?
 5. Do akej miery je treba proces náboru meniť / zlepšiť?

Odpovede na otázky by mali byť uvedené v 5-bodovej škále napr. V prvej otázke 1 - vôbec sa neprekrývali, 5 - boli úplne prekryté: v piatej otázke 1 - úplne žiadúce, 5 - nežiadúce vôbec žiadne zlepšenie/zmenu atď.

Pamätajte že:

Informácie, o ktoré bude kandidát požiadaný počas vyplnenia dotazníka, by mali byť poskytnuté už počas náboru - inak odmietnutí ľudia môžu považovať správu od spoločnosti za spam alebo ju budú ignorovať.

Stojí zato zmieniť informácie o účely prieskumu.

Keď uskutočnený prieskum nestačí - najlepšie je jeho realizácia pravidelne, hlavne po zavedení zmien v náborových procesoch na základe výsledkov získaných v prieskumoch.

Najdôležitejšie!

Candidate Experience by mali respondentovi poskytnúť anonymitu.

Prečo za to Candidate Experience stojí?

Informácie sú najväčšou zbraňou spoločnosti. Vďaka spolahlivým údajom môžete odstrániť chyby a rozvíjať oblasti, ktoré Vám prinášajú najlepšiu spätnú väzbu. A konkrétnejšie?

Za prvé, dokonca i negatívne výsledky sú dôležité informácie. Prečo? Neštastní kandidáti budú zdielať svoje skúsenosti s ostanými. To prispeje k vytvoreniu zlého obrazu o celej značke - žiadne doporučenia priateľov, zníženie predaja a pod. Zlý nábor taktiež spotrebuje veľa času a vytvára tak dodatočné náklady.

Za druhé, pozitívna spätná väzba je niečo, čím sa môžete pochváliť (publikovať ju na webových stránkach, informovať v newsletteroch).

Po tretie, kandidáti bývajú radi žiadaní o spätnú väzbu - oceňujú, keď má spoločnosť záujem o ich názor. Vďaka tomu môžete jednoducho získať výhodu oproti Vašim konkurentom -iba 16,7% spoločností má znalosť o faktoroch, ktoré motivujú kandidátov k ich uplatneniu.

Vyhodnotenie kontaktu s náborármi

Stojte pred konkurenciou - pýtajte sa!

Candidate Experience má veľký vplyv na chovanie kandidátov - v štatistickýcz údajoch je jasne vidieť:

83% kandidátov tvrdí, že negatívny dojem náboru môže zmeniť svoj spôsob myslenia o spoločnosti - aj v prípade, že by mali o spoločnosti pozitívne pocity.

Ľudia, ktorí obdržali informáciu o výsledku náboru, sú ochotní 3,5-krát častejšie znovu požiadať tú istú spoločnosť ako tí, ktorí zostali bez spätnej väzby.

72% ľudí s negatívnym dojmom z procesu prijímania prehlasuje, že ich budú zdielať na webových stránkach a portáloch venovaných hladaniu zamestnania.

V prípade neodoslania odpovedí od potenciálneho zamestnávateľa, až85% kandidátov predpokladá, že sa jedná o počítačový program, a nie osobu, ktorá monitoruje výberové žiadosti (čo môže viesť k poklesu dôvery v spoločnosť).

Zdroje: lever.co, careerarc.com

Čo ďalej?

Iba 46% zamestnancov pravidelne zlepšuje svôj náborový proces na základe informácií z prieskumu kandidátov.

Nemusíte byť súčasťou tejto skupiny - udržte krok pred konkurenciou a zahájte prieskum Candidate Experience.

Zariadenie s NPS
Jediná takáto platforma. Viac ako 3 500 klientov.
 • Jednoduché použitie

  Naša platforma je užívateľsky veľmi jednoduchá. Jednoduchá tvorba formulárov, pohodlné nastavenia, jasná analýza dát a revolučný reportovací modul.

 • Estetika

  Nikto nemá rád vyplňovanie nudných formulárov. Dbáme na to, aby boli naše dotazníky krásne a veľmi interaktívne. V dôsledku toho, sú vyplňované častejšie.

 • Podpora

  Naši špecialisti Vám poradia vo všetkých aspektoch - od základných nastavení po technické záležitosti. Pre VIP zákazníkov pripravujeme prieskumy od nuly.

 • Bezpečnosť

  Berieme ju veľmi vážne, môžete v pokoji pracovať so svojimi prieskumami. To je dôvod, prečo si nás zvolili vládne agentúry, banky, zdravotnícke strediská a mnoho ďalších globálnych spoločností.

 • Inovácie

  Naša platforma neustále rozširuje svoje možnosti. Staráme sa tiež o získanie najnovších poznatkov a certifikácií v oblasti prieskumu.

Platforma Netquest

Postavíme Vašu značku s Vami

Oczekujesz kompleksowej pomocy? Webankieta to nieograniczone możliwości, dedykowana umowa, integracja, opieka accounta, raporty i prezentacje.

Obchodné oddelenie: +421 918 542 353

 • Skupina
 • CSOB
 • AXA
 • Millward
 • Moneta
 • M. kultury

Dôverovalo nám už mnoho známych spoločností a štátom vlastnených inštitúcií