Zoznam funkcionalít Netquest

Všeobecné informácie

Krátky popis funkcionality

Dotazník na vlastnej doméne

Pre zvýšenie vierohodnosti dotazníka v očiach respondenta je možné vloženie na externú subdoménu, napr. doménu Vašej spoločnosti. Adresa dotazníka môže byť potom nasledovná: dotaznik.mojafirma.sk

Schovanie Netquest.sk pätičky v dotazníkoch, mailoch alebo testoch

Odstráni odkaz na Netquest.sk z dotazníka, testoch a pozvánok poslaných systémom e-mailingu. White lable nie je aktivovaný na widgete, kde je táto služba dodatočne spoplatnená. Viac informácií o widgete nájdete v tabuľke "Widgety pre webovú stránku".

Počet účtov užívateľa

Definuje počet užívateľov, ktorí môžu mať svôj vlastný účet v systéme.

Zdieľanie dotazníka vo vnútri balíka

Umožňuje pracovať na dotazníku spoločne s ďalšími užívateľmi účtu. Dotazníky môžu byť dostupné v "režime čítania" alebo v režimu plného prístupu.

Limit respondentov na dotazník

Určuje počet odpovedí, ktoré môžete nazbierať vo svojom dotazníku.

Limit otázok na dotazník

Určuje počet otázok, ktoré môžete vytvoriť v dotazníku.

Počet dotazníkov na účet

Určuje počet dotazníkov, ktoré môžete vo svojom účte vytvoriť.

Mesačný limit počtu vyplnených dotazníkov na mesiac

Maximálny počet vyplnení jedného dotazníka za mesiac. Pokiaľ potrebujete vyšší limit, prosím kontaktujte nás.

Mesačný limit pozvaných respondentov

Limit pozvánok, ktoré môžete odoslať prostredníctvom Neqtuest.sk nástroja počas jedného mesiaca. Pokiaľ plánujete väčší rozsah, prosím kontaktujte nás.

Profesionálne šablony dotazníkov

Vytvorte dotazník, test, kvíz, hodnotenie alebo 360° spätnú väzbu na základe niektorej z viac ako 80 šablón a začnite svoj online výskum v priebehu menej ako jednej minúty! Šablóny zahŕňajú nasledujúce kategórie: Marketing, Prieskum trhu, Business, HR a školenia, Vzdelávanie a škola, Meetingy a plánovanie udalostí, spätná väzba produktov, Spokojnosť zamestnancov, Spokojnosť zákazníkov, Zdravie a krása, Cestovanie, Sport, IT dotazníky, Kvízy, Bezpečnosť a komunita, Mesto a spoločnosť a Neziskové organizácie.

Nádherné mobilné dotazníky a podpora mobilných zariadení

Všetky výskumy vytvorené na Netquest.sk poskytujú komfortné vyplnenie a sú automaticky optimalizované aj na mobilné zariadenia s operačným systémom Android, iOS a Windows Mobile.

Žiadne reklamy

Dotazníky vytvorené v Sandard účte môžu zobrazovať reklamy v hornej a spodnej časti stránky, rovnako tak ako na ďakovacej stránke.

Integrácia s CRM

Je tu možnosť napojenia výsledkov prieskumu na externé systémy.

Integrácia s newsletterovými a bulletinovými platformami

Pokiaľ používate e-mailové a bulletinové systémy (ako sú Freshmail, GetResponse, alebo Sare), prácu Vám zjednodušíme. Jednoducho exportujte súbor s odkazmi prieskumu a každý dostane vlastnú pozvánku.

Integrácia s webovou analytikou

Umožňuje odosielanie odpovedí respondentov z dotazníkov do systému Google Analytics v podobe udalosti. Pomocou tejto funkcie môžete spojiť dáta návštevnosti s deklaratívnymi dátami užívateľov Vašej webovej stránky.

Integrácia s automatizovaným marketingom

Umožňuje odpovede užívateľov z prieskumu z Vašich webových stránok posielať ako tagy do nástroja SALESmanago. Vďaka tomu môžete prepojiť údaje o správaní týchto užívateľov deklaratívnymi dátami, čo Vám umožní lepšie komunikovať s príjemcom.

Netquest API

Použitím nášho API môžete vytvoriť vlastné riešenie využitím a rozšírením možnosti webovej stránky Netquest.sk

Dodatočné výskumné služby

Krátky popis funkcionality

Obrandovanie produktu

Je tu možnosť kompletného obrandovania produktu (widgetu, dotazníka, pozvánky) podľa farieb a grafiky Vašej spoločnosti, inštitúcie alebo projektu.

Predstavenie dotazníka v systéme Netquest.sk

Nemáte čas alebo si nie ste istý ako vložiť dotazník do systému - urobíme to za Vás!

Rozoslanie pozvánok dotazníka

Pokiaľ nemáte čas, naše technické oddelenie môže pripraviť a rozoslať personalizované pozvánky na prieskum na Vašu databázu kontaktov (zákazníkov) za Vás.

Možnosť odosielania prieskumu do panela respondentov

Chcete osloviť ženy z veľkých miest, ktoré bežne nakupujú v zľavových obchodoch? Alebo možno mužov, ktorí používajú jednorázové holiace strojčeky? Nájdeme ich za Vás. Sme integrovaní s najväčšími panelmi respondentov a radi Vám budeme asistovať s hľadaním toho správneho respondenta.

Podpora

Krátky popis funkcionality

Osobné školenia vo Vašej firme

Na e-maily

Technickú podporu tovria skúsení a talentovaní profesionáli. Podpora sa týka riešenia problémov a obecnej pomoci pri využívaní služieb. Naším užívateľom sa snažíme pomáhať aj vo večerných hodinách alebo počas víkendu.

Na telefóne

Podpora na telefóne zadarmo. Číslo na telefón nájdete v sekcií Kontakt.

Prístup do sprievodcu služieb, sekcie pomoci a blogu

Vzhled dotazníku

Krátky popis funkcionality

Predpripravené nádherné vzhľady dotazníkov

Vybrať si môžete z 50tich nádherných grafických šablón pre svôj dotazník.

Vlastný vzhľad dotazníka

Umožňuje kompletne zmeniť vzhľad Vášho dotazníka - nastaviť na zodpovedajúcu farebnú schému Vašej spoločnosti.

Vlastný vzhľad pozvánky

Umožňuje kompletne zmeniť vzhľad Vašej pozvánky k dotazníku - nastaviť na zodpovedajúcu farebnosť Vašej spoločnosti, inštitúcie alebo projektu

Knihovňa vlastných vzhľadov

Umožňuje uloženie vlastných vzhľadov dotazníka, widgetu a pozvánky k prieskumom a ich použitie v budúcich štúdiach.

Vlastné logo

Umožňuje nahradenie Netquest.sk loga v hlavičke logom Vašej spoločnosti alebo značky.

Vlastné CSS šablóny

Pokiaľ nezodpovedá vzhľad Vášho dotazníka Vašim požiadavkam, je tu možnosť pridať vlastné CSS šablóny k dotazníku. Táto možnosť Vám umožní kompletne zmeniť vzhľad dotazníka.

Vytvorenie dotazníka

Krátky popis funkcionality

Povinné otázky

Umožňuje stanoviť povinné otázky. Tieto otázky budú musieť byť zodpovedané pre vyplnenie dotazníka.

Dotazník v e-maily

Systém umožňuje zaslanie obsahu dotazníka e-mailom. Respondent na otázku odpovie kliknutím na odkaz v e-maily. Odporúčame najmä pre hodnotenie po uskutočnenom nákupe, alebo po on-line kontakte s podporou.

Otázky s jednou možnosťou výberu

Respondenti môžu vybrať len jednu odpoveď.

Otázky s viacerými možnosťami výberu

Respondenti môžu vybrať viac ako jednu odpoveď.

Otvorené otázky

Respondenti môžu vložiť svoje vlastné odpovede do textového poľa.

Maticové otázky jedna odpoveď v riadku

Odpovede sú nastavené v riadkoch, zatiaľ čo stupnice sú nastavené v stĺpcoch. Každý respondent môže vybrať len jednu odpoveď v každom riadku.

Maticové otázky niekoľko odpovedí v riadku

Odpovede sú nastavené v riadkoch, zatiaľ čo stupnice sú nastavené v stĺpcoch. Každý respondent môže vybrať niekoľko odpovedí na každom riadku.

Otvorené maticové otázky

Riadky obsahujú odpovede, zatiaľ čo stĺpce stupnice. Respondenti môžu zadať ľubovoľnú hodnotu do každej bunky.

NPS otázky

Otázka testujúca ochotu odporúčania, v merítku 0-10, a automaticky vypočítajúca index NPS.

Novinka Uchopiť a presunúť otázky

Otázka umožňujúca interaktívne priradiť odpovede správnym skupinám.

Roletky

Respondenti môžu vybrať jednu odpoveď z roletky. Odporúčame použiť v prípade veľkého množstva odpovedí, ktoré sú respondentom známe (napr. kraj alebo priemysel)..

Otázky s pridelovaním bodov

Každý z respondentov má k dispozícii daný počet bodov, ktorý môže rozdeliť medzi odpovede.

Dátumové otázky

Respondenti môžu ako odpoveď zadať len dátum.

Numerické otázky

Respondenti môžu ako odpoveď zadať len číslo.

E-mailové otázky

Respondenti môžu zadať len platnú e-mailovú adresu ako odpoveď.

Audio otázky

Tento typ otázky umožňuje vytvoriť sadu audio v otázke, z ktorých respondent vyberie jedno, alebo viac audií, ako svoju odpoveď.

Video otázky


Tento typ otázky umožňuje vytvoriť sadu videí v otázke, z ktorých respondent vyberie jedno, alebo viac videí, ako svoju odpoveď.

Obrázkové otázky

Tento typ otázky umožňuje vytvoriť sadu obrázkov v otázke, z ktorých respondent vyberie jeden, alebo viac obrázkov, ako svoju odpoveď.

Rankingové otázky

Odpovede na otázku sú usporiadané autorom a respondenti ich triedia podľa pokynov otázky.

Posuvníkové otázky

Respondenti majú možnosť použiť posuvník k určeniu ich postoja k dvom krajným podmienkam, umiestneným na opačných koncoch stupnice.

Formuláre

Pole pre krátky text umožňuje respondentom vloženie ich vlastnej odpovede. To je užitočné v prípade zbierania dát menšieho textového objemu (napr. registračné formuláre).

Vloženie súboru

Umožňuje Vám nahrať nasledujúce typy formátov k formuláry/dotazníku: png, gif, jpg, pdf, doc, xls, csv, ppt, zip, nebo rar.

Šablóny otázok

Použite šablóny našich preddefinovaných najobľúbenejších otázok a vytvorte svoj dotazník v priebehu minúty!

Hlavičky a pätičky dotazníka + textové bloky

Umožňuje pridanie textových blokov k dotazníkom - tie môžu slúžiť napr. ako úvod dotazníka (hlavička), oddelovať otázky na rôzne témy, k pridaniu inštrukcií a vysvetlení, alebo ako pätička.

Horizontálne alebo vertikálne zameranie odpovedí

Umožňuje odpovediam vybrať otázky, ktoré budú prezentované horizontálne, alebo vertikálne. Pri horizontálnych odpovediach je možné dodatočne vybrať počet stĺpcov, do ktorých sa majú odpovede rozdeliť. Odporúčame, ak máte mnoho odpovedí na jednu otázku, ak chcete mať dotazník opticky kratší, alebo ak sú odpovede krátke.

Vlastná odpoveď k uzatvoreným otázkam

Je tu možnosť pridania dodatočného poľa pre užívateľskú odpoveď, alebo pridanie informácie k odpovedi v otázkach s jednou, alebo viacerými možnosťami výberu, rovnako tak ako v maticových otázkach.

Zdôvodnenie odpovedí v maticových otázkach

Je tu možnosť vybrať stupnice (stĺpce), ktoré, ak sú vybrané, umožnia respondentom zdôvodniť ich odpoveď.

Viacstránkové dotazníky

Umožňuje rozložiť otázky na viac stránok dotazníka. Odporúčame v prípade dotazníkov s väčším množstvom otázok.

Filtre otázok

Umožňuje predstavenie rozvetvených otázok s jednou a viac možnosťami výberu. V závislosti na zvolené odpovede bude respondent presmerovaný na príslušnú stránku v dotazníku. Odporúčame, ak chcete rozvinúť odpoveď, alebo sa spýtať len skupiny respondentov na určitú otázku.

Prechody stránky

Umožňuje vytvorenie štúdie s viacerými časťami, a študie, ktorá sa ukončí po dosiahnutí stránky, ktorá nie je poslednou stránkou dotazníka.

Odkazy v otázkach/odpovediach

Umožňuje pridať odkaz externej webovej stránky k otázke, alebo odpovedi

Obrázky/videa/zvuky v otázkach/odpovediach

Umožňuje pridať obrázok, zvuk, mapu alebo video k Vášmu obsahu. To je užitočné najmä v prípade, keď chcete získať názor na obrázok, alebo video.

Pokročilý textový editor WYSIWYG

Pokročilý nástroj, s ktorým môžete jednoducho zmeniť veľkosť fondu, jeho zarovnanie, nastaviť ho ako kurzívu, tučný alebo podčiarknutý. Môžete tiež jednoducho vložiť a upravovať odkazy, externé videá, hudbu a ostatné zaujímavé interaktívne prvky. Pokročilí užívatelia môžu využiť základné HTML tagy.

Minimálny/maximálny počet odpovedí v otázkach s viacerými možnosťami výberu

Určuje maximálny alebo minimálny počet odpovedí, na ktoré musia respondenti správne odpovedať. Odporúčame, aby respondent vybral daný počet odpovedí.

Editovanie textu Ďakujeme za vyplnenie dotazníka

Umožňuje prezentovať užívateľský text na ďakovacej stránke namiesto predvoleného textu "Ďakujeme za vyplnenie dotazníka."

Náhodné poradie prezentácie odpovedí

Každý respondent uvidí odpovede usporiadané inak. Odporúčame, ak nechcete navrhovať odpovede prostredníctvom ich poradia. Z losovania je tiež možné vylúčiť niektoré odpovede.

Náhodné poradie stupníc stĺpcov

Každý z respondentov uvidí stĺpce (stupnice) zoradené v rôznom poradí.

Náhodné poradie prezentácie otázok a stránok

Každý z respondentov uvidí stránky (všetky, alebo ich určitý rozsah) alebo otázky na stránke v náhodnom poradí. Odporúčame pri vedomostných testoch, alebo ak nechcete navrhnúť odpoveď prostredníctvom sekvencií.

Losovanie stránok/otázok z výberu

Môžete nastaviť, koľko otázok má byť respondentom zobrazených z predošle nastaveného rozsahu. Ak spravujete napr. vedomostný test s 50-timi otázkami, je možné losovať 25 otázok z výberu 50-tich pre každého z respondentov.

Dynamické otázky závislé na predchádzajúcich odpovediach

Umožňuje zostaviť obsah otázok alebo stránku dotazníka na základe odpovedí, ktoré respondent uviedol v predchádzajúcich stránkach dotazníka. Ako výsledok, respondent môže objasniť alebo ospravedlniť svoje predchádzajúce voľby v týchto otázkach.

Personalizované otázky a odpovede

Umožňuje vložiť dáta respondentov k otázkam a odpovediam. Tieto údaje sú prevzaté zo štítkov definovaných v záložke Kontakty a sú dynamicky vkladané jednotlivo pre každého respondenta. Táto funkcia je dostupná pre dotazníky s najvyššou úrovňou ochrany (viď. Identifikácia respondenta).

Personalizované pozvánky

Umožňuje vložit data respondentů do pozvánky. Tyto údaje jsou převzaty ze štítků definovaných v záložce Kontakty a jsou dynamicky vkládané jednotlivě pro každého respondenta. Tato funkce je dostupná pro dotazníky s nejvyšší úrovní ochrany (viz. Identifikace respondenta).

Neutrálna odpoveď

Umožňuje definovať odpoveď, ktorej výber nebude braný v úvahu pre celkové hodnotenie. Napr. "Nehodiace sa", alebo "Ťažko povedať".

Kvóty respondentov a screen-out stránka

Kvóty definujú koľko ľudí s danou charakteristikou môže vyplniť dotazník. Ak chcete, aby bol dotazník dokončený 100 mužmi a 100 ženami, nastavte kvóty na otázku Pohlavie v podobe: muž 100 a žena 100. Ak odpovie 101. respondent, že je žena, bude presmerovaná na screen-out stránku.

Automatické uzatvorenie dotazníka po dosiahnutí požadovaného počtu respondentov

Umožňuje automatické uzatvorenie dotazníka po nazbieraní požadovaného počtu odpovedí.

Automatické spustenie a ukončenie štúdie v danom dni a hodine

Umožňuje automaticky aktivovať a začať zbieranie výsledkov vo vybraný deň a hodinu.

Lokalizácia dotazníka

Celé rozhranie (tlačítka, správy, inštrukcie, atď.) môže byť zobrazené v niekoľkých jazykoch. Odporúčame pri vytváraní dotazníkov pre rôzne jazykové skupiny respondentov.

Presmerovanie na externú adresu po vyplnení dotazníka

Po vyplnení dotazníka budú respondenti automaticky presmerovaný na danú webovú stránku.

Rýchly návrat na začiatočnú stránku dotazníka po jeho vyplnení

Po vyplnení dotazníka a odoslaní odpovedí nebude zobrazená žiadna ďakovacia stránka, ale dotazník bude presmerovaný na svoju prvú stránku. To je užitočné pre vkladanie dát z papierových dotazníkov.

Pokročilá logika zobrazenia stránky

Umožňuje zobraziť podmienky danej stránky, ktoré boli definované na základe odpovedí z predchádzajúcich otázok, parametrov popisujúcich respondenta, alebo parametrov vložených do odkazu k dotazníku. Môžete zobraziť konkrétnu stránku, keď respondent odpovedal napr. Áno, na otázku 3 a Nie, na otázku 5, alebo napr. môžete zobraziť časti dotazníka určeného len pre manažérov, alebo špecialistov.

Maximálny počet odpovedí otázky

Určuje počet variant odpovedí, ktoré môžete pridať k otázke.

Maximálny počet stupníc v maticovej otázke

Určuje počet stupníc (stĺpcov), ktoré môžete pridať k maticovej otázke.

Maximálny počet odpovedí v otázke s posuvníkom

Určuje počet variant odpovedí (sád atribútov), ktoré môžete určovať pomocou posuvníkov

Zbieranie výsledkov

Krátky popis funkcionality

E-mailové upozornenie o vyplnení dotazníka

Umožňuje neustále informovanie o vyplnení dotazníka. Majiteľovi dotazníka bude odoslaná správa vždy ihneď po vyplnení dotazníka.

Alert o blížiacom sa limite vyplnenia dotazníka

Majiteľovi dotazníka bude odoslaný e-mail akonáhle bude limit vyplnení vyčerpaný.

Distribúcia pozvánok na e-mailové adresy a mailing

Umožňuje vložiť e-mailové adresy respondentov a odoslať pozvánky na dotazník prostredníctvom mechanizmu Netquest.sk Systém Vám umožňuje editovať obsah pozvánky a odoslať ľubovoľný počet e-mailov. Adresy môžu byť importované z CSV alebo XLS súborov.

Jednoduché prepojenie s Vašou databázou zákazníkov

Umožňuje automatické vloženie príjemcov do systému bez nutnosti manuálneho zadávania. Kontatky je možné hromadne importovať z XLS alebo CSV

Popup dotazník

Umožňuje nastaviť pozvánku na dotazník v podobe popupu. Tento popup môže byť zobrazený so špecifickou pravdepodobnosťou ľubovolnému návštevníkovi webovej stránky.

Iframe dotazník

Umožňuje vloženie dotazníka na ľubovolnú stránku použitím iframu.

QR kód

Vytvorí odkaz na dotazník v podobe QR kódu, ktorý môže byť vytlačený a použiť napríklad v externých marketingových materiáloch. Prečítanie kódu pomocou mobilného zariadenia môžete otvoriť dotazník priamo v telefóne.

Blokovanie opätovného vyplnenia dotazníka na tom istom počítači

Akonáhle je dotazník vyplnený, respondentov počítať vytvorí cookies súbor, ktorý mu znemožní opätovné vyplnenie. Ide o základnú ochranu, každopádne nie je aktívna pri vymazaní cookies alebo vyplnení na inom zariadení. Pokiaľ chcete zabezpečiť 100% ochranu, je potrebné využiť možnosti uzavretia pomocou tokenov.

Meranie času vyplnenia celého dotazníka

Systém meria, ako dlho jednotlivý respondent vyplňoval dotazník. Táto informácia je uvedená v záložke "Individuálne vyplnenia a v raw dátach.

Meranie času zodpovedania otázok

Systém meria ako dlho každý z respondentov odpovedal na otázky na jednej stránke. Pokiaľ chcete meriať čas jednej otázky, umiestnite ju na samostatnú stránku.

Integrácia dotazníka na sociálnych sieťach

Po dokončení dotazníka ich môžu respondenti zverejniť na svojej obľúbenej sociálnej sieti (Facebook, Google+, Twitter alebo LinkedIn) jediným kliknutím. Pokiaľ nemáte špecifickú cieľovú skupinu, vložte odkaz na zdieľanie k svojmu poďakovaniu. Čím viac ľudí získa prístup na Váš dotazník, tým rýchlejšie nazbierate požadované výsledky.

Prezentácia dotazníka v Netquest.sk databáze dotazníkov

Pokiaľ je ochrana dotazníka nastavená na nízko, jeho kvalita je pozitívne overená správcom Netquest.sk (podstatná, metodická, jazyková, správnosť) a je zaujímavé pre užívateľov, bude umiestnený v databáze.

Komentáre dotazníka a ich správa

Respondenti majú možnosť zanechať komentár po vyplnení dotazníka. Tieto komentáre budú viditelné pre ostatných respondentov a autorovi dotaznííka. Autor má taktiež možnosť zmazania komentárov.

Schovanie výsledkov dotazníka pred respondentmi

Výsledky dotazníka budú viditelné iba pre jeho autora.

Ochrana dotazníka heslom

Pre vyplnenie dotazníka bude vyžadované heslo nastavené autorom dotazníka.

Generovanie potvrdzujúceho kódu po vyplnení dotazníka

Na ďakovacej stránke dotazníka bude zobrazený unikátny potvrdzujúci kód. Autor dotazníka môže ich správnosť potvrdiť pomocou jednoduchého rozhrania. Tento kód môže byť použitý napr. ako nárok na zľavu pre tých, ktorí sa zúčasnili na štúdiu.

Stiahnutie vyplneného dotazníka respondentami

Respondenti môžu stiahnuť dotazník, ktorý vyplnili na "Ďakovacej stránke". Toto môže byť užitočné hlavne pre budúce overenie.

Identifikácia respondenta

Každému z respondentov je priradený unikátny kód (tzv. token) v odkaze dotazníka. Token má dve funkcie: chráni pred opätovným vyplnením dotazníka a umožňuje dané vyplnenie spojiť s konkrétnym respondentom.

Tokeny pre jedno alebo viac použití

Umožňuje nastsaviť vlastnosti tokenov: jedno použitie, tj. token vyprší po dokončení dotazníka alebo viacnasobné použitie, tj. token umožňuje úpravu dokončeného dotazníka.

Offline distribúcia tokenov

Pokiaľ nechcete alebo nemôžete odoslať odkaz na dotazník e-mailov, môžete ich vytlačiť a dať do rúk Vašim respondentom. Vďaka použitiu tokenov môžete jednoducho a presne monitorovať postup vyplnenia dotazníkov i v tomto spôsobe jeho distribúcie.

Vytvorenie a správa skupín kontaktov

Umožňuje uložiť e-mailové adresy respondentov v systéme a identifikovať dotazníky, ktoré im majú byť pridelené (napr. kraj, velkosť spoločnosti, oddelenie, atď.) Adresy je možné importovať z CSV alebo XLS súborov.

Rozloženie upomienok o nedokončených dotazníkoch

Respondentom, ktorí ešte nevyplnili dotazník, je možné poslať upomienku/pripomienku v rovnaký čas, kedy boli odoslané tokeny s pozvánkami na dotazník.

Odloženie vyplnenia dotazíka na neskôr

Je možnosť nastaviť uloženie dotazníka a jeho nasledovné dokončenie v čase kedy respondent bude mať dostatok času na jeho dokončenie.

Štatistiky e-mailovej distribúcie

Meria odoslanie, dodanie a otvorenie e-mailov, rovnako ako aj zahájené a ukončené vyplnenia.

Meranie pomocou vlastných parametrov

Umožňuje pridať vlastné sledovacie parametre do URL adresy dotazníka. Tento parameter môže mať ľubovoľnú hodnotu a je aktívny v priebehu analýzy výsledkov. To Vám umožní získať odpoveď každého užívateľa. Odporúčame hlavne, ak posielate pozvánky dotazníka prostredníctvom vlastného emailingového systému alebo chcete sledovať účinnosť rôznych distribučných metód.

Odosielanie e-mailov respondentom po vyplnení

Je možné nastaviť odosielanie e-mailov, ktoré budú zaslané respondentom po dokončení prieskumu. Táto e-mailová správa môže obsahovať napr. sledovací kód z testu, potvrdenie registrácií na udalosť alebo konferenciu, alebo odpovede poskytnuté v dotazníku.

Distribúcia pozvánok z Vášho mailového serveru

Umožňuje odoslať pozvánku na dotazník z ľubovolného mailového serveru (napr. serveru Vašej spoločnosti). Názov a e-mail odosielateľa môže byť definovaný autorom dotazníka.

Pravidlá doby odkladu respondentov

Ak máte vlastnú databázu respondentov, je tu možnosť definovania doby odkladu, ktorá natrvalo alebo dočasne zablokuje možnosť posielania pozvánok danému príjemcovi. Tieto pravidlá môžu byť postavená na počte odoslaných správ alebo ich frekvencií.

Analýza výsledkov

Krátky popis funkcionality

Aktualizácia nazbieraných výsledkov

Určuje čas, po ktorom budú dostupné odpovede respondentov v panely správy dotazníka.

Prezentácia výsledkov v číselnej podobe

Výsledok analýzy odpovedí poskytnutých respondentov bude prezentovaný ako percentuálny alebo kvantitatívne rozloženie.

Grafická prezentácia výsledkov

Výsledok analýzy odpovedí poskytnutých respondentami bude prezentovaná v grafe.

Prehliadanie dokončených vyplnení

Autori majú možnosť kontroly každého vyplnenia oddelene.

Editovanie a odstraňovanie vyplnení

Autori dotazníkov majú možnosť editovať vyplnené dotazníky alebo odobranie nesprávnych vyplnení.

Export agregovaných výsledkov

Umožňuje exportovať nazbierané dáta do CSV alebo XLS súborov (napr. pre ďalšie analýzy v tabuľkovom formáte). Exportované dáta sú agregované. Ukážkový súbor stiahnete zde

Export raw dat

Umožňuje exportovať nazbierané dáta do CSV alebo XLS súboru (napr. pre ďalšie analýzy v tabuľkovom softwary). Exportované otázky sú usporiadané v stĺpcoch, zatiaľ čo odpovede respondentov sú usporiadané v riadkoch. Ukážkový súbor môžete stiahnuť zde

Export výsledkov d SPSS syntaxe a databázy

Umožňuje exportovať výsledky do .dat alebo .sps súborov pre ďalšiu analýzu v SPSS softwaru. Ukážkový súbor stiahnete zde

Globálne filtrovanie

Umožňuje aplikovať ľubovolné filtre na agregované výsledky, individuálne vyplnenia a krížové tabuľky a analyzovať výsledky iba pre túto skupinu. Pomocou filtrovania môžete kontrolovať napr. iba odpovede žien, z mesta s viac ako 100tísic obyvateľmi a vyšším vzdelaním, ktoré vyplnili dotazník v priebehu minulého týždňa.

Krížové tabuľky

Umožňujú krížiť dve otázky s jednou a viac možnosťami výberu a analyzovať koreláciu medzi nimi.

Report štúdie v PDF alebo DOCX formáte

Report štúdie je možné generovať ako PDF alebo DOCX súbor. To môže byť napríklad použité pre archiváciu alebo prezentáciu výsledkov tretím stranám. Výsledky sú v reporte prezentované v tabuľkách alebo v stĺpcových a koláčových grafoch. Ukážku reportu môžete stiahnuť zde.

Report štúdie ako PowerPointová prezentácia

Je možné generovať report štúdie ako PowerPointový PPT súbor, napr. za účelom prezentácie výsledkov pri rokovaní. V tomto reportu sú výsledky prezentované v tabuľkách alebo koláčových grafoch.

Robustné periodické reporty

Umožňujú cyklické odosielanie všetkých alebo filtrovaných výsledkov. Výsledky je možné poslať ľubovolným príjemcom v požadovanej podobe (PDF/DOCX reporty, XLS/CSV/SPSS raw data, XLS/CSV agregované výsledky) a pre užívateľské časové obdobie (nastavené alebo relativne).

Bezpečnosť dát

Krátky popis funkcionality

Prihlásenie na webovú stránku prostredníctvom protokolu SSL

Dáta vložené počas prihlasovania sú chránená proti nadobudnutiu pomocou zabezpečenia SSL protokolom.

Vyplnenie dotazníka pomocou SSL protokolu

Dáta vložené počas vyplňovania dotazníka sú chránené proti zneužitu pomocou SSL protokolu.

Prístup do rozhrania iba pre vybrané IP adresy

Je tu možnosť nastaviť prístup do rozhrania iba pre vybrané IP adresy alebo rozsah IP adries.

Widget pre webovú stránku

Krátky popis funkcionality

10+ šablón widgetov

Začnite zbierať s jednou zo šablón pripravených našimi expertmi. Šablóny Vám pomôžu objaviť veľa dôležitých bodov ako sú dôvody opustenia stránky bez dokončenia nákupu, aké funkcie užívateľom chýbajú alebo ako lahko je možné získať konkrétne informácie.

Predpripravené nádherné vzhľady dotazníkov

Vybrať si môžete s viac ako 10tich nádherných grafických šablón widgetov.

Vlastný vzhľad

Je možnosť prispôsobiť farebnosť a velkosť jednotlivých widgetov.

6 typov otázok

Dostupné typy otázok sú otázky o jednej alebo viac možnostiach výberu, NPS otázky, otvorené otázky, e-mailové otázky a textové bloky.

Počet spoločných projektov

Nie je tu limit počtu štúdií alebo projektov, ktoré môžete spravovať spoločne.

Pravidlá a logika zobrazovania v otázkach

Je tu možnosť zobrazovania otázky v závislosti na poskytnutej odpovedi na predchádzajúcu otázku.

Presné targetovanie

Je možné nastaviť pravidlá zobrazovania widgetu na základe parametrov akými sú URL adresa, čas strávený na stránke alebo počet zobrazených stránok.

Zobrazenia užívateľom, ktorí chcú opustiť stránku

To znamená, že sa widget sa zobrazí užívateľom, u ktorých je podozrenie, že sa chystajú opustiť webovú stránku

Správanie widgetu

Je možnosť nastavenia správania sa widgetu: - widget nasleduje užívateľa pokiaľ nie je vyplnený alebo zavretý - widget bude zobrazený iba na stránke, kde bol vyvolaný

Pozvánka na kompletný dotazník

Je možné použiť widget ako efektívnu formu pozvánky a presmerovať užívateľov z widgetu na pokročilý dotazník, ktorý je otvorený na vrstve alebo v novom okne.

Presmerovanie na ľubovolnú stránku

Je možnosť použiť widget ako rozcesník a prenesenie respondentov na ľubovolnú webovú stránku v závislosti na danej odpovedi.

Integrácia s automatizovaným marketingom

Umožňuje odpovede užívateľov z prieskumov z Vašich webových stránok zasielať ako tagy do nástroja SALESmanago. Vďaka tomu môžete prepojiť údaje o správaní týchto užívateľov s deklaratívnymi dátami, čo Vám umožní lepšie komunikovať s príjemcom.

Integrácia s webovou analytikou

Je tu možnosť odosielania odpovedí z widgetu do Vášho profilu Google Analytics.

Integrácia s CRM

Je tu možnosť napojenia výsledkov prieskumov na externé systémy.

Inštalácia vložením jedného kódu a jeho online kontrola

Inštalácia widgetu je veľmi jednoduchá a vyžaduje len vloženie krátkeho kódu do Vašej webovej stránky. Akonáhle je kód do stránky vložený, je kompletná správa vykonávaná prostredníctvom rozhrania Netquest.sk.

Limit počtu vyplnení widgetu na mesiac

Nastavuje mesačný limit vyplnení zo všetkých widgetov vo Vašom účte. Ak potrebujete vyšší limit, alebo limit úplne odstrániť, prosím kontaktujte nás.

Schovanie Netquest.sk pätičky

Schová odkaz na Netquest.sk vo widgetu

Testy a hodnotenia

Krátky popis funkcionality

Hodnotenie v e-maily

Systém umožňuje poslanie obsahu dotazníka e-mailom. Respondent otázku zodpovie kliknutím na odkaz v e-maily. Odporúčame primárne pre hodnotenie uskutočnené po nákupe alebo po online kontakte s podporou.

Priradenie hodnotenia k výberovým alebo maticovým otázkam

Po definovaní dotazníka ako test, môžete priradiť dostupné body, ktoré môžu byť zhromaždené za poskytnutie odpovede v dotazníku.

Prezentácia hodtnotení po ukončení testu

Na stránke s poďakovaním bude po vyplnení dotazníka zobrazené hodnotenie (ako číslo a percento), vrátane maximálneho možného dostupného počtu bodov.

Prezentácia rôznych výsledkov v závislosti na dokončení testu

Na "ďakovacej" stránke sa po vyplnení dotazníka zobrazí respondentovi spätná väzba. Táto väzba je úzko spojená s výsledkom dotazníka.

Neutrálna odpoveď

Umožňuje definovať odpoveď, pokiaľ výber nebude braný v úvahu pre celkové hodnotenie. Napr. "Nevzťahuje sa" alebo "Ťažko povedať", ktoré sú užitočné pre hodnotenie zamestnancov.

Nastavenie časového limitu pre vyplnenie

Môžete nastaviť čas, počas ktorého by mal byť dotazník vypĺnený. Časový limit je možné nastaviť pre celý dotazník ako aj pre určitý rozsah stránok. Počas vypĺňovania uvidia respondenti zostávajúci čas na hodinách.

Náhodnosť

Môžete nastaviť náhodné poradie stránok/otázok alebo odpovedí alebo vybrať z rôznych otázok z definovaného výberu pre každého respondenta.

Odoslanie výsledkov testu na e-mail po vypĺnení

Je možné poslať na e-mail respondentov ich číselné a percentuálne výsledky, rovnako ako interpretáciu týchto výsledkov a hodnotení.