Vzory dotazníkov

Vzory dotazníkov - naše predpripravené šablóny

Marketing

Průzkum trhu

Business

HR a zaměstnanci

Spokojenost zákazníků

Zdraví a krása

Cestovní ruch a ubytování

Meetingy a plánování událostí

Bezpečnost a komunita

Město a společnost

Vzdělávání a škola

Neziskové organizace

Kvízy

Prieskumy umožňujú získať informácie od veľkého počtu respondentov. Celkový počet nazbieraných odpovedí závisí na tom, na čo sa pýtate a ako pokladáte otázky. Pokúste sa používať jednoduché a ľahko pochopiteľné frázy. Do prieskumu môžete umiestniť externý obsah, napríklad filmový klip, fotku, zvukový súbor, odkaz atď. Použite správny typ otázok pre zachovanie dobrej kvality prieskumu.

Môžete si vybrať z viac ako 18-tich typov otázok, vrátane NPS. Pokiaľ potrebujete vytvoriť prieskum pre konkrétny prípad, zaregistrujte sa na našej platforme a použite niektorú z našich pred pripravených šablón, ako je prieskum spokojnosti zákazníkov, webových stránok atď.