Vzory dotazníkov Business & marketing

Testovanie koncepcie produktu - výber názvu

 • 1. Kúpili ste v priebehu roka produkt z nižšie uvedenej katagórie? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Každodenne Niekoľkokrát týždenne Raz za týždeň Niekoľkokrát mesačne Raz za mesiac Menej ako raz za mesiac Vôbec
  Kategória 1  
  Kategória 2  
 • 2. Na základe vyššie uvedeného popisu, určte pravdepodobnosť, že si v prípade budúcej potreby tento produkt zakúpite: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ktorý názov sa podľa Vás najviac hodí k vyššie popísanému produktu. *

  (1 je najmenej vhodný názov, 5 najviac hodiaci sa názov)
  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Názov 1  
  Názov 2  
 • 4. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Prosíme udajte Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 6. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Zadajte Vás súčasný profesný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Prosíme, zadajte priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania