Vzory dotazníkov Business & marketing

Efektivita reklamy

 • 1. Akú formu reklamy najviac preferujete (pozerať sa, čítať, počúvať)? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Poznáte tento produkt/túto službu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Videli ste niekedy reklamu na tento produkt/túto službu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ak ste videli/počuli reklamu na tento produkt/túto službu, vyberte prosím médium, na ktorom ste reklamu videli/počuli. *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 5. Ak ste videli reklamu na tento produkt už skôr, bola to rovnaká reklama ako uvedená vyššie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Ako sa Vám páči úroveň motivácie k nákupu výrobku? *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Nemotivujúca
  100

  Motivujúca
 • 7. Ktorá z nasledujúcich vlastností najlepšie vystihuje oznámenie reklamy *

  Môžete vybrať len 5 odpovedí.
 • 8. Ako hodnotíte túto reklamu v porovnaní s ostatnými, týkajúcimi sa tohto produktu/tejto služby? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Váš vek (v rokoch) *

  Minimálna hodnota je 15 a maximálna hodnota je 99.
  q
 • 11. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Zadajte, prosím, Váš súčasný profesný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 14. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania