Vzory dotazníkov Business & marketing

Povedomie o značke (kategórie produktu)

 • 1. Kúpili ste v priebehu roka produkt z nižšie uvedenej kategórie? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Každodenne Niekoľkokrát týždenne Raz za týždeň Niekoľkokrát mesačne Raz za mesiac Menej ako raz za mesiac Vôbec
  Kategória 1  
  Kategória 2  
 • 2. Aké značky vyššie zmienených kategórií produktov Vás napadnú? *

 • 3. Prosím, vyberte z vyššie zmienených značiek (kategórie produktu) tie, ktoré poznáte: *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 4. Vyberte, prosím, tvrdenie, ktoré najlepšie vystihuje spôsob postupovania pri nakupovaní ľubovoľných značiek (kategórie produktu). *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Ktoré z nižšie uvedených tvrdení najlepšie vystihuje spôsob postupovania pri výbere konkrétnej značky (kategórie produktu)? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Je pravdepodobné, že v prípade budúcej potreby produktu zvolíte práve túto značku? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 9. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Zadajte, prosím, Váš súčasný profesný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania