Vzory dotazníkov Business & marketing

Povedomie o značke (kategórie produktu)

 • 1. Kúpili ste v priebehu roka produkt z nižšie uvedenej kategórie? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Každodenne Niekoľkokrát týždenne Raz za týždeň Niekoľkokrát mesačne Raz za mesiac Menej ako raz za mesiac Vôbec
  Kategória 1  
  Kategória 2  
 • 2. Aké značky vyššie zmienených kategórií produktov Vás napadnú? *

 • 3. Prosím vyberte z vyššie zmienených značiek (kategórie produktu), ktoré poznáte? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 4. Vyberte prosím tvrdenie, ktoré najlepšie vystihuje spôsob postupovania pri nakupovaní ľubovoľných značiek (kategórie produktu). *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Ktoré z nižšie uvedených tvrdení najlepšie vystihuje spôsob postupovania pri výbere konkrétnej značky (kategórie produktu)? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Prosím zamyslite sa nad testovanou značkou, ako sa Vám páči? Je pravdepodobné, že v budúcnosti kúpite túto značku ak bude potrebné? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 9. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Zadajte prosím Váš súčasný profesný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Zadajte prosím priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania