Postoje užívateľov k nakupovaniu na internete

 • 1. Od koľkých rokov nakupujete na internete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako často nakupujete na internete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako dôležité sú nasledujúce faktory pre rozhodnutie nakúpiť cez internet? 1 je najnižší, 5 je najvyšší. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Šetrenie času  
  Široký výber produktov  
  Prístup k špecializovaným produktom - (napr. dubové sudy)  
  Prístup k úplným informáciám o produkte  
  Dobrá cena  
  Reklama na internete  
  Zvedavosť  
 • 4. Uveďte, prosím, kde najčastejšie nakupujete *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Uveďte, prosím, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi názormi. 1 úplne nesúhlasíte, 5 úplne súhlasíte. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Nákup na internetu mi šetrí čas, čím mi uľahčuje život  
  Vďaka internetu mám prístup k širšej ponuke  
  Informácie o produktoch sú na internetu lepšie prístupné, môžem rýchlejšie vyhľadávať produkty, ktoré ma zaujímajú podľa rôznych kritérií, ako napr. cena, počet kalórií  
  V e-shopoch nakupujem len veci, ktoré potrebujem nejednám impulzívne  
  Nakupovanie v e-shopoch je trend, snažím sa ho držať  
  Platby cez internet sú rovnako bezpečné ako tradičná forma  
  Rozhodol/a som sa zistiť ako sa takto nakupuje a presvedčil/a som sa, že mi tento spôsob vyhovuje  
 • 6. Ak vezmete do úvahy všetky Vami zakúpené výrobky, vyberte, prosím, tie najčastejšie kupované. *

  Môžete vybrať len 5 odpovede.
 • 7. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 9. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Zadajte, prosím, Váš doterajší profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania