Vzory dotazníkov Business & marketing

Výber názvu pre nový produkt/službu

 • 1. Ohodnoťte, prosím, jednotlivými stupňami nižšie uvedené názvy. *

  (1 najmenej hodiace sa, 5 najlepšie hodiace sa)
  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Názov 1  
  Názov 2  
  Názov 3  
  Názov 4  
 • 2. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 4. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Zadajte Váš doterajší profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania