Vzory dotazníkov HR a zaměstnanci

Náborový dotazník

 • 1. Akým spôsobom ste sa dozvedeli o tejto ponuke k zamestnaniu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Aké sú Vaše skúsenosti s obsluhou PC a využívaním internetu? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  MS Office  
  Umenie využívať internet  
  Obsluha e-mailu  
  Tvorba multimediálnych prezentácií  
 • 3. Aké sú Vaše schopnosti komunikovať v cudzích jazykoch? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Anglický jazyk - písanie a čítanie  
  Anglický jazyk - rozprávanie a porozumenie  
  Nemecký jazyk - písanie a čítanie  
  Nemecký jazyk - rozprávanie a porozumenie  
 • 4. Ako hodnotíte svoje medzi personálne schopnosti v nasledujúcich oblastiach? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Jednoducho nadväzujem kontakty  
  Riešenie konfliktov  
  Ľahko vyjadrujem svoje názory  
  Rozprávanie, verejné prezentovanie  
  Schopnosť vyjednávať  
 • 5. Ako hodnotíte svoje schopnosti v nasledujúcich oblastiach? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Prijímanie nových výziev  
  Schopnosť hľadať samostatne informácie  
  Zameranie sa na problém dlhšie ako na hodinu  
  Cvičenie pamäti  
  Vizuálna pamäť  
  Sluchová pamäť  
 • 6. Ako hodnotíte svoje schopnosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Asertivita  
  Flexibilita  
  Komunikatívnosť  
  Kreativita  
  Pracovitosť  
  Zodpovednosť  
  Samostatnosť v rozhodovaní  
  Samostatnosť pri riešení problémov  
  Umenie pracovať v tíme  
  Umenie pracovať v strese  
  Umenie podstupovať riziká  
  Vysoká osobná kultúra  
  Schopnosť prispôsobiť sa  
  Schopnosť organizácie  
  Schopnosť viesť  
  Analytické schopnosti  
 • 7. Pracovali ste už niekedy na podobnej pozícii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Ako si ceníte svoje zručnosti v obore [ODVETVIE]? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Aká je Vaša predstava o mzde? Prosím napíšte čiastku (netto), ktorú by ste si predstavovali. *

  q
 • 10. Upresnite prosím informácie o Vašom vzdelaní. *

 • 11. Napíšte svoj vek (v rokoch) *

  q
 • 12. Napíšte prosím Vaše kontaktné údaje:

Použiť túto šablónu

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania