Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Náborový dotazník

 • 1. Akým spôsobom ste sa dozvedeli o tejto ponuke k zamestnaniu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Aké sú Vaše skúsenosti s obsluhou PC a využívaním internetu? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  MS Office  
  Umenie využívať internet  
  Obsluha e-mailu  
  Tvorba multimediálnych prezentácií  
 • 3. Aké sú Vaše schopnosti komunikovať v cudzích jazykoch? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Anglický jazyk - písanie a čítanie  
  Anglický jazyk - rozprávanie a porozumenie  
  Nemecký jazyk - písanie a čítanie  
  Nemecký jazyk - rozprávanie a porozumenie  
 • 4. Ako hodnotíte svoje schopnosti v nasledujúcich oblastiach? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Jednoducho nadväzujem kontakty  
  Riešenie konfliktov  
  Ľahko vyjadrujem svoje názory  
  Rozprávanie, verejné prezentovanie  
  Schopnosť vyjednávať  
  Prijímanie nových výziev  
  Schopnosť hľadať samostatne informácie  
  Zameranie sa na problém dlhšie ako na hodinu  
 • 5. Ako hodnotíte svoje pamätové schopnosti? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Cvičenie pamäti  
  Vizuálna pamäť  
  Sluchová pamäť  
  Dlhodobá pamäť  
  Krátkodobá pamäť  
 • 6. Ako hodnotíte svoje schopnosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Asertivita  
  Flexibilita  
  Komunikatívnosť  
  Kreativita  
  Pracovitosť  
  Zodpovednosť  
  Samostatnosť v rozhodovaní  
  Samostatnosť pri riešení problémov  
  Umenie pracovať v tíme  
  Umenie pracovať v strese  
  Umenie podstupovať riziká  
  Vysoká osobná kultúra  
  Schopnosť prispôsobiť sa  
  Schopnosť organizácie  
  Schopnosť viesť  
  Analytické schopnosti  
 • 7. Pracovali ste už niekedy na podobnej pozícii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Ako si ceníte svoje zručnosti v obore [ODVETVIE]? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Aká je Vaša predstava o mzde? Prosím napíšte čiastku (netto), ktorú by ste si predstavovali. *

  q
 • 10. Upresnite, prosím, informácie o Vašom vzdelaní. *

 • 11. Napíšte svoj vek (v rokoch) *

  q
 • 12. Napíšte, prosím, Vaše kontaktné údaje:

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania