Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Hodnotenie angažovanosti zamestnancov

 • 1. V akom oddelení pracujete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Akú pozíciu zastávate? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako dlho vo firme pracujete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Prosím, odpovedzte, na nižšie uvedené otázky. V každom riadku vyberte jednu odpoveď. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Áno Skôr áno Neviem Skôr nie Ne
  Poznáte ciele a hodnoty firmy, ktorými sa riadi?  
  Poznáte cieľ práce, ktorú vykonávate pre firmu?  
  Poznáte Vaše povinnosti?  
 • 5. Odpovedzte, prosím, na nasledujúce tvrdenie vybraním odpovede v každom riadku. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Áno Skôr áno Neviem Skôr nie Nie
  Môj nadriadený mi dobre organizuje prácu  
  Môj nadriadený si váži moju vykonanú prácu  
  Cítim, že som dôležitou súčasťou firmy  
  Mnou vykonávaná práca má význam  
  Nadriadený sa snaží načúvať mojim potrebám  
  V prípade súkromných problémov sa môžem spoľahnúť na svojich kolegov a nadriadených  
  Môj nadriadený mi vždy jasne vysvetlí čo čaká od mojej práce  
  Nadriadený má dôveru v moje rozhodnutia  
  Cítim, že mám možnosť ďalšieho rozvoja  
  Priebežne som informovaný/á o tom čo sa vo firme deje  
  Vo firme funguje medzi zamestnancami dobrá komunikácia  
  Vo firme panuje priateľská atmosféra  
  Mám príležitosť sa naučiť niečo nového od mojich nadriadených  
  Zúčástňujem sa i dodatočných aktivít firmy  
  Predstavím svoje nápady a návrhy, ak môžu niečo zmeniť  
  Delím sa o svoje znalosti so spolupracovníkmi  
  Odmeny, ktoré dostávam sú adekvátne k mojej práci  
  Pravidelne sa mi zvyšuje mzda  
  Početnosť obdržaných bonusov a odmien je pre mňa satisfakciou  
  Moje osobné hodnoty sú previazané s hodnotami firmy  
  Vo firme sú organizované motivačné programy  
  Hodnotenie pracovníkov sa vykonáva poctivo  
  Cítim, že spoločnosť je dobre vedená  
  Podmienky, v ktorých pracujem sú zodpovedajúce  
 • 6. Ktoré z nižšie uvedených bodov majú vplyv na Vašu motiváciu k práci? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne
  Odpovedajúci základný plat  
  Pravidelné zvyšovanie základného platu  
  Atraktívne doplnky k základnej mzde  
  Ciele a hodnoty, ktorými sa riadi firma  
  Mimo finančné motivačné programy  
  Pocit, že som dôležitý pre firmu  
  Dobrá organizácia práce nadriadenými  
  Rešpektovanie mnou vykonanej práce  
  Jasne určená očakávanie od mojej práce  
  Možnosť ďalšieho rozvoja  
  Dobrá komunikácia vo vnútri firmy  
  Atmosféra dôvery a kolegiality  
  Rovnováha medzi prácou a súkromím  
  Dobré podmienky k práci  
  Predávanie znalostí od manažérov a vedúcich  
  Kvalita riadenia firmy  
  Program školení a kurzov  
  Nezávislosť v rozhodovaní  
  Spravodlivé ohodnotenie všetkých zamestnancov  
  Spokojnosť klientov firmy  
  Dobré finančné výsledky firmy  
  Firemné inovácie  
 • 7. Ste spokojný/á so svojou prácou? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Ako hodnotíte úroveň zapojenia do vykonanej práce? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania