Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Spokojnosť zamestnancov firmy [FIRMA]

 • 1. V akom oddelení pracujete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Akú pozíciu zastávate? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako dlho vo firme pracujete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ako hodnotíte rôzne aspekty spojené s prácou vo firme? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Vedenie firmy vykonáva zmeny, ktoré sú dobré i pre mňa  
  Som osobne angažovaný v zmenách, ktoré sú vo firme vykonávané  
  Som pozitívne naladený k zmenám vo firme  
  Vidím spojenie medzi mojou prácou a cieľom firmy  
  Vyzdvihujem firemné hodnoty mojou každodennou prácou  
  Je ľahké získať informácie o firemnej personálnej politike  
  Moje nápady si vedenie cení  
  Pracovné podmienky mi dovoľujú efektívne realizovať moje záväzky  
  Som zapojený do rozhodovania, ktoré ovplyvňuje moju prácu  
  Je bezpečné rozprávať o tom čo si myslím, o mojej práci  
  Mám možnosť sa ďalej rozvíjať  
  Mám jasne definovaný kariérny postup  
  Firma rešpektuje môj súkromný život  
  Rozsah mojich povinností odpovedá mojím skutočným úlohám vo firme  
  Som spravodlivo odmenený za svoju prácu  
 • 5. Ako hodnotíte rôzne aspekty spojené s prácou vo firme? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Vedenie firmy ako môj vzor  
  Bezprostredná spolupráca s nadriadeným  
  Morálka spolupracovníkov  
  Tímová práce vo firme  
  Profesionalita spolupracovníkov  
  Sociálne istoty vo firme  
  Ďalšie výhody pre zamestnancov  
  Školenie ponúkané firmou  
  Firemná atmosféra  
  Výška odmien  
  Vybavenie pracovného miesta  
 • 6. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Váš vek (v rokoch) *

  q
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania