Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Stupeň spokojnosti zamestnanca

 • 1. Vyberte, prosím, oddelenie v ktorom pracujete. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Opíšte, prosím, charakter vykonávanej práce. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Napíšte, prosím, ako dlho pracujete vo firme. *

 • 4. Ohodnoťte, prosím, úroveň celkovej spokojnosti s prácou. *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Nespokojnosť
  100

  Spokojnosť
 • 5. Uveďte, prosím, celkovú mieru spokojnosti so spoluprácou s priamym nadriadeným. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Všeobecné vzťahy s nadriadeným  
  Riadiace kvality nadriadeného  
  Kvalita komunikácie s nadriadeným  
  Preukazované uznanie nadriadeného  
  Zapojenie nadriadeného do môjho profesného rozvoja  
 • 6. Ohodnoťte, prosím, do akej miery sú vo vzťahu k priamemu nadriadenému uvedené tvrdenia pravdivé. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Môj nadriadený pozná dobre moju prácu  
  Môj nadriadený má čas sa so mnou porozprávať  
  Môj nadriadený poctivo hodnotí moju prácu  
  Môj nadriadený má reálne požiadavky vzťahujúce sa k mnou vykonanej práci  
  Môj nadriadený sa stará o môj profesný rozvoj (školenia, tréningy)  
 • 7. Ohodnoťte prosím úroveň spokojnosti v každej z týchto oblastí. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Odmeny  
  Prémie  
  Veľkosť prémií  
  Pomer zisku vo vzťahu ku kvalite vykonanej práce  
  Zaťaženie úlohami  
  Pružnosť pracovnej doby  
  Možnosť profesného rozvoja  
  Stabilita zamestnania  
  Vplyv rozhodnutí, ktorá ma osobne ovplyvňujú  
  Dopad na postavenie firmy na trhu  
  Možnosť využívať moderné technológie  
  Možnosť pracovať na zaujímavých projektoch  
  Vzťahy s kolegami  
  Vzťahy so zákazníkmi a užívateľmi  
 • 8. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 10. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Zadajte prosím Váš súčasný profesný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Zadajte prosím priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania