Vzory dotazníkov HR a zaměstnanci

Hodnotenie motivačného systému

 • 1. Je pre Vás súčasná výška platu uspokojujúca? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Je Vaše finančné ohodnotenie adekvátne k Vami vykonanej práci? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Vyjadrite, prosím, svoj názor na nasledujúce tvrdenie *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Moje finančné ohodnotenie je pre mňa uspokojujúce  
  Mám istotu zamestnania  
  Ak chcem môžem postúpiť v priebehu roka  
  Mám možnosť naďalej rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti  
  Nadriadený sa ku mne chovajú s rešpektom  
  Spolupracovníci sú priateľskí a láskaví  
  Panujú dobré vzťahy medzi zamestnancami a nadriadenými  
  Často sa stretávam s kolegami i mimo zamestnania  
 • 4. Priraďte, prosím, nižšie uvedeným spojenie sociálnych výhod stupeň istoty na uvedenej škále. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Sviatočné balíčky pre deti  
  Dofinancovanie dovolenky pre celú rodinu  
  Výročné odmeny  
  Každoročné firemné párty  
  Vianočné poukážky  
  Zdravotné pripoistenie  
  Beznávratná pôžička v ťažkej životnej situácii  
  Dofinancovávanie rekreácie pre deti a mládež  
  Lístky do kina, divadla, koncerty  
 • 5. Priraďte, prosím, k nižšie uvedeným faktorom stupeň významu. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Uspokojujúce finančné ohodnotenie  
  Rešpekt nadriadených  
  Možnosť postupu v priebehu roka  
  Istota zamestnania  
  Možnosť rozvoje schopností a zručností  
  Uspokojujúci sociálny systém  
  Priateľskí a láskaví kolegovia  
 • 6. Uveďte najčastejšie dôvody postupu v organizácii. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Ohodnoťte, prosím, možnosť postupu v priebehu roka. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 10. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Zadajte, prosím, Váš doterajší profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania