Vzory dotazníkov Business & marketing

Socio-demografický profil klienta [FIRMA, INŠTITÚCIA, PRODUKT, SLUŽBA, SERVIS, STRÁNKA]

 • 1. V priebehu posledných [OBDOBÍ] využili/zakúpili ste z [FIRMA, INŠTITÚCIA, PRODUKT, SLUŽBA, SERVIS, STRÁNKA]? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako často využívate/nakupujete [FIRMA, INŠTITÚCIA, PRODUKT, SLUŽBA, SERVIS, STRÁNKA]? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 5. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Zadajte, prosím, Váš súčasný profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania