Vzory dotazníkov Business & marketing

Socio-demografický profil klienta [FIRMA, INŠTITÚCIA, PRODUKT, SLUŽBA, SERVIS, STRÁNKA]

 • 1. V priebehu posledných [OBDOBÍ] využili/zakúpili ste z [FIRMA, INŠTITÚCIA, PRODUKT, SLUŽBA, SERVIS, STRÁNKA]? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako často využívate/nakupujete [FIRMA, INŠTITÚCIA, PRODUKT, SLUŽBA, SERVIS, STRÁNKA]? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 5. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Zadajte, prosím, Váš súčasný profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania