Spôsob využívania internetu

 • 1. Používate internet? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako dlho používate internet? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako často využívate internet? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Koľko času zhruba strávite na internete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Aké používate internetové pripojenie? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 6. Kde najčastejšie používate internet? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Čo najčastejšie na internete používate? *

  Môžete vybrať len 5 odpovede.
 • 8. Ako dlho by ste boli ochotný/á nepoužívať internet? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 11. Miesto bývania *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Zadajte, prosím, Váš doterajší profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 14. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania