Vzory dotazníkov Business & marketing

Nákupy na internete

 • 1. Máte doma internet? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Nakupujete na internete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako často používate jednotlivé internetové služby pri nakupovaní na internete? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Každý deň Niekoľkokrát týždenne Raz za týždeň Raz za mesiac Menej ako raz za mesiac Raz za rok Vôbec
  E-shopy  
  Aukcie Aukro.sk  
  Iné aukčné portály  
  Neplatené inzerátne portály  
  Cenové zrovnávače  
  Iné (prosím uveďte):
 • 4. Od kedy nakupujete na internete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Koľko ste zhruba utratili za nákupy na internete v priebehu minulého roka? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Koľko nákupov ste uskutočnili v priebehu posledného roka? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. V akých kategóriách najčastejšie nakupujete? *

  Môžete vybrať len 4 odpovedí.
 • 8. Čo má pre Vás najväčší význam pri výbere miesta ku kúpe výrobku, alebo služby na internete? *

  Môžete vybrať len 3 odpovedí.
 • 9. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 11. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Zadajte prosím Váš doterajší profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 14. Zadajte prosím priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
Použiť túto šablónu

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania