Vzory dotazníkov Business & marketing

Nákupy na internete

 • 1. Máte doma internet? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Nakupujete na internete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako často používate jednotlivé internetové služby pri nakupovaní na internete? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Každý deň Niekoľkokrát týždenne Raz za týždeň Raz za mesiac Menej ako raz za mesiac Raz za rok Vôbec
  E-shopy  
  Aukcie Aukro.sk  
  Iné aukčné portály  
  Neplatené inzerátne portály  
  Cenové zrovnávače  
  Iné (prosím uveďte):
 • 4. Od kedy nakupujete na internete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Koľko ste zhruba utratili za nákupy na internete v priebehu minulého roka? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Koľko nákupov ste uskutočnili v priebehu posledného roka? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. V akých kategóriách najčastejšie nakupujete? *

  Môžete vybrať len 4 odpovede.
 • 8. Určte, čo má pre Vás rozhodujúci význam pri výbere produktu alebo služby na internete: *

  Môžete vybrať len 3 odpovede.
 • 9. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 11. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Zadajte, prosím, Váš doterajší profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 14. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania