Vzory dotazníkov Business & marketing

Testovanie ceny a cenovej pružnosti produktu

 • 1. Kúpili ste v priebehu [OBDOBIE] produkt z nižšie uvedených kategórií? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako často nakupujete [KATEGÓRIE PRODUKTU],? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Na základe popisu vyššie, je pravdepodobné, že nabudúce kúpite produkt až ho budete potrebovať [KATEGORIE PRODUKTU]? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Mali ste pred prečítaním popisu produktu (i fotografií) nejaký predchádzajúci kontakt s týmto produktom? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Cena sa Vám zdá... *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 8. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Zadajte prosím Váš doterajší profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Zadajte prosím priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania