Vzory dotazníkov Business & marketing

Testovanie ceny a cenovej pružnosti produktu

 • 1. Kúpili ste v priebehu [OBDOBIE] produkt z nižšie uvedených kategórií? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako často nakupujete [KATEGÓRIE PRODUKTU],? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Vychádzajúc z popisu vyššie, aká je pravdepodobnosť, že nabudúce pri vzniku potreby [KATEGORIE PRODUKTU] si produkt zakúpite? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Mali ste pred prečítaním popisu produktu (i fotografií) nejaký predchádzajúci kontakt s týmto produktom? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Cena sa Vám zdá... *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 8. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Zadajte, prosím, Váš doterajší profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania