Vzory dotazníkov Spokojenost zákazníků

Prieskum spokojnosti a kvality služieb

 • 1. Ohodnoťte prosím atraktivitu ponuky s prihliadnutím k nižšie uvedeným faktorom. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5 Nemohu hodnotit
  Atraktivita ponuky - celkové hodnotenie  
  Podmienky ponuky  
  Provízie a platby  
  Komplexnosť ponúkaných služieb  
 • 2. Ohodnoťte prosím kvalitu služieb s prihliadnutím k nižšie uvedeným faktorom. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5 Nemôžem hodnotiť
  Kvalita služieb - celkové hodnotenie  
  Kompetencie a vľúdnosť personálu  
  Rýchlosť služby  
  Branie na zreteľ individuálne potreby a preferencie klienta  
  Rýchlosť vyúčtovania  
  Pomoc s problémami s ktorými sa klient obracia na [FIRMA]  
  Dostupnosť informácií o ponuke  
 • 3. Ohodnoťte prosím lokálne podmienky s prihliadnutím k nižšie uvedeným faktorom. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5 Nemôžem hodnotiť
  Lokálne podmienky - celkové hodnotenie  
  Počet stanovíšť zákaznickej služby  
  Umiestnenie objektu  
  Možnosť parkovania pri objekte  
 • 4. Druh klienta *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 7. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Zadajte prosím Váš doterajší profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Zadajte prosím priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
Použiť túto šablónu

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania