Vzory dotazníkov Vzdělávání a škola

Uplatnenie absolventov

 • 1. S akým výsledkom ste ukončili štúdium? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Okrem vyššie uvedeného štúdia ste dokončili ešte iné štúdium (iný obor, iná škola)? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Máte zamestnanie, ktoré sa viaže k vyštudovanému oboru? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ste profesíjne aktívny? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Do akej miery používate v zamestnaní znalosti získané v škole? *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Moc nie
  100
  Veľmi
 • 6. Akú pozíciu zastávate? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Do akej kategórie spadá Vaša firma? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Do akého odvetvia Vaše firma patrí? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Ste spokojný/á so svojou pracovnou situáciou? *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Nespokojný
  100
  Veľmi spokojný
 • 10. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 12. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Zadajte prosím priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
Použiť túto šablónu

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania