Vzory dotazníkov Vzdělávání a škola

Dotazník pre rodičov absolventov školy

 • 1. Ako hodnotíte s odstupom času pobyt Vášho dieťaťa v škole? *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Veľmi nespokojný/á
  100

  Veľmi spokojný/á
 • 2. Popíšte Vaše hodnotenie *

 • 3. Ako by ste ohodnotili prípravu dieťaťa do školy? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  1 2 3 4 5
  Adaptácia v škole  
  Kontakt s vrstevníkmi  
  Účasť na mimoškolských aktivitách  
  Chuť ísť do školy  
  Umenie porozumieť  
 • 4. Ako Vaše dieťa zvláda učivo v škole? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Čo je hlavným dôvodom úrovne zvládania učiva Vášho dieťaťa v škole? *

 • 6. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 8. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Zadajte, prosím, Váš súčasný profesijný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Vzdělávání a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania