Vzory dotazníkov Vzdělávání a škola

Dotazník pre rodičov absolventov školy

  • 1. Ako hodnotíte s odstupom času pobyt Vášho dieťaťa v škole? *

    Kliknutím aktivujete otázku.
    Veľmi nespokojný/á
    100
    Veľmi spokojný/á
  • 2. Popíšte Vaše hodnotenie *

  • 3. Ako by ste ohodnotili prípravu dieťaťa do školy? *

    Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
    1 2 3 4 5
    Adaptácia v škole  
    Kontakt s vrstevníkmi  
    Účasť na mimoškolských aktivitách  
    Chuť ísť do školy  
    Umenie porozumieť  
  • 4. Ako Vaše dieťa zvláda učivo v škole? *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 5. Čo je hlavným dôvodom úrovne zvládania učiva Vášho dieťaťa v škole? *

  • 6. Pohlavie *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 7. Váš vek (v rokoch) *

    q
  • 8. Miesto bydliska *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 9. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 10. Zadajte prosím Váš súčasný profesijný stav. *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 11. Zadajte prosím priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
Použiť túto šablónu

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania