Vzory dotazníkov Vzdelávanie a škola

Dotazník pre rodičov

 • 1. Majú sa podľa Vás rodičia viac angažovať v živote školy? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Pýtajú sa Vás učitelia či sa chcete viac angažovať v živote školy? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Akú formu spolupráce so školou môžete využiť? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Zúčastňujete sa školských schôdzok s ostatnými rodičmi? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Početnosť školských schôdzok je podľa Vás *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Aké informácie získavate na školských schôdzkach? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Ako hodnotíte organizáciu týchto stretnutí? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Zúčastňujete sa individuálnych schôdzok organizovaných školou? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. V akej situácii sa zúčastňujete týchto schôdzok? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Aké témy sú diskutované na týchto schôdzkach? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Akým spôsobom so školou spolupracujete? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi rád/a Skôr rád/a Skôr nerád/a Rozhodne nerád/a Nespolupracujem
  Účasť na triednych oslavách  
  Účasť na školských oslavách  
  Spoločná práce pre triedu, alebo školu  
  Finančná podpora školy  
  Dozor v priebehu výletov  
  Vyjadrovanie sa k dokumentom a plánom školy  
 • 12. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Váš vek (v rokoch) *

  q
 • 14. Miesto bydliska *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 15. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 16. Zadajte, prosím, Váš súčasný profesný stav. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 17. Zadajte, prosím, priemerný čistý príjem na hlavu v domácnosti. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania