Vzory dotazníkov Ostatní

Plánovanie udalosti

 • 1. Zúčastníte sa tejto udalosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ak sa nezúčastníte udalosti, prosím, vysvetlite prečo. *

 • 3. Odkiaľ ste počuli o tejto udalosti? *

 • 4. Ako ťažký bol registračný proces na túto udalosť? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Máte nejaké diétne obmedzenie? *

 • 6. Kto za Vás zaplatí účasť na tejto udalosti? *

 • 7. Aké témy by ste radi prediskutovali alebo zaradili do programu udalosti? *

 • 8. Existujú otázky, ktorými by ste sa chceli zapodievať na tejto udalosti? *

 • 9. Existujú otázky, ktoré by ste chceli riešiť s rečníkom na tejto udalosti? *

 • 10. Akým spôsobom by ste sa chceli dozvedieť ďalšie informácie týkajúce sa tejto udalosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania