Vzory dotazníkov Business & marketing

Demografia zákazníka

 • 1. Koľko rokov má Váš bežný zákazník? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 2. Aké pohlavie je Váš bežný zákazník? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Aké najvyššie vzdelanie dosiahol Váš bežný zákazník? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 4. Ktoré z nasledujúcich kategórií najlepšie popisuje status zamestnania Vášho zákazníka? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 5. Aký je roční príjem domácnosti Vášho bežného zákazníka? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 6. Aký je rodinný stav Vášho bežného zákazníka? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 7. Má Váš typický zákazník deti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Aký má status Váš zákazník k svojej obytné miestnosti? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 9. Je Váš bežný zákazník podnikateľ? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
Použiť túto šablónu

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania