Vzory dotazníkov Business & marketing

Demografia zákazníka

 • 1. Koľko rokov má Váš bežný zákazník? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 2. Akého pohlavia je Váš bežný zákazník? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Aké najvyššie vzdelanie dosiahol Váš bežný zákazník? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 4. Ktoré z nasledujúcich kategórií najlepšie popisuje status zamestnania Vášho zákazníka? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 5. Aký je roční príjem domácnosti Vášho bežného zákazníka? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 6. Aký je rodinný stav Vášho bežného zákazníka? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 7. Má Váš typický zákazník deti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Aký má Váš zákazník status k svojim obytným priestorom? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 9. Je Váš bežný zákazník podnikateľ? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania