Vzory dotazníkov Business & marketing

Business-to-business (B2B)

 • 1. Je Váš projekt s našou spoločnosťou momentálne aktívny alebo bol už dokončený? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako dobre Váš account manager spracoval Váš projekt? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako starostlivo naša spoločnosť nasledovala časovú os Vášho projektu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ako je pravdepodobné, že služby našej spoločnosti znovu využijete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Ako je pravdepodobné, že našu spoločnosť odporučíte ostatným? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Aká je Vaša spokojnosť s: *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Vysoká Stredná Nízka
  Komunikáciou  
  Rýchlosťou riešenia požiadaviek  
 • 7. Ako hodnotíte: *

  Vysoká Stredná Nízka
  Kvalitu poskytovaných výstupov
  Úroveň služieb
 • 8. Ako by ste ohodnotili celkové služby našej spoločnosti v porovnaní s konkurenciou? *

  Kliknutím aktivujete otázku.
  Podpriemerné
  1 9 9

  Nadpriemerné

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania