Vzory dotazníkov Business & marketing

Business-to-business (B2B)

  • 1. Je Váš projekt s našou spoločnosťou momentálne aktívny alebo bol už dokončený? *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 2. Ako dobre Váš account manager spracoval Váš projekt? *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 3. Ako starostlivo naša spoločnosť nasledovala časovú os Vášho projektu? *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 4. Ako je pravdepodobné, že služby našej spoločnosti znovu využijete? *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 5. Ako je pravdepodobné, že našu spoločnosť odporučíte ostatným? *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 6. Aká je Vaša spokojnosť s: *

    Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
    Vysoká Stredná Nízka
    Komunikáciou  
    Rýchlosťou riešenia požiadaviek  
  • 7. Ako hodnotíte: *

    Vysoká Stredná Nízka
    Kvalitu poskytovaných výstupov
    Úroveň služieb
  • 8. Ako by ste ohodnotili celkové služby našej spoločnosti v porovnaní s konkurenciou? *

    Kliknutím aktivujete otázku.
    Podpriemerné
    1 9 9

    Nadpriemerné
ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania