Vzory dotazníkov Ostatní

Spokojnosť dobrovoľníkov

 • 1. Koľko času mesačne Vám zaberie dobrovoľnícka činnosť? *

  q
 • 2. Ako významná je Vaša dobrovoľnícka práca pre Vašu organizáciu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Aké ťažké bolo získať školenie dobrovoľníkov v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Aké užitočné bolo školenie dobrovoľníkov v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Ako obtiažne bolo stať sa dobrovolníkom v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Ako Vašu prácu oceňuje Váš dobrovoľnícky vedúci? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Boli ste celkovo spokojný/á s Vašou dobrovoľníckou činnosťou v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Ako veľmi je pravdepodobné, že budete pokračovať v dobrovolníckej činnosti v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Odporučili by ste organizáciu ďalším dobrovoľníkom? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania