Vzory dotazníkov Ostatní

Spokojnosť dobrovoľníkov

 • 1. Koľko času mesačne Vám zaberie dobrovoľnícka činnosť? *

  q
 • 2. Ako významná je Vaša dobrovoľnícka práca pre Vašu organizáciu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Aké ťažké bolo získať školenie dobrovoľníkov v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Aké užitočné bolo školenie dobrovoľníkov v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Aké ťažké bolo získať dobrovoľníkov do tejto organizácie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Aké ťažké bolo získať spolupracovníkov v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Ako Vašu prácu oceňuje Váš dobrovoľnícky vedúci? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Boli ste celkovo spokojný/á s Vašou dobrovoľníckou činnosťou v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Ako veľmi je pravdepodobné, že budete pokračovať v dobrovolníckej činnosti v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Odporučili by ste organizáciu ďalším dobrovoľníkom? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
Použiť túto šablónu

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania