Spokojnosť dobrovoľníkov

 • 1. Koľko času mesačne Vám zaberie dobrovoľnícka činnosť? *

  q
 • 2. Ako významná je Vaša dobrovoľnícka práca pre Vašu organizáciu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Aké ťažké bolo získať školenie dobrovoľníkov v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Aké užitočné bolo školenie dobrovoľníkov v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Ako obtiažne bolo stať sa dobrovolníkom v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Ako Vašu prácu oceňuje Váš dobrovoľnícky vedúci? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Boli ste celkovo spokojný/á s Vašou dobrovoľníckou činnosťou v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Ako veľmi je pravdepodobné, že budete pokračovať v dobrovolníckej činnosti v tejto organizácii? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Odporučili by ste organizáciu ďalším dobrovoľníkom? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania