Vzory dotazníkov Ostatní

Starostlivosť o zuby

 • 1. Máte v súčasnej dobe stomatológa, ktorého pravidelne navštevujete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako ste si svojho stomatológa vybrali? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Členovia Vašej domácnosti chodia: *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 4. Najčastejším dôvodom prečo nenavštívim stomatológa je: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Od koľkých rokov navštevujete pravidelne stomatológa? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Ako často navštevujete stomatológa? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Chceli by ste, aby Vás stomatológ upozornil každého pol roku, že ho máte navštíviť? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Ak by ste chceli prijímať upozornenia od Vášho stomatológa, že je čas ho navštíviť, akou formu by to malo byť? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Ak platím za dodatočné služby, preferoval/a by som: *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Poplatky za dodatočné služby sa môžu líšiť v závislosti na množstve času , pracovného postupu, materiáloch. V prípade, že by náklady boli rovnaké, akého zubára by ste preferovali? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Chceli by ste, aby zubár pracoval dlhšie, alebo lepšie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Chceli by ste od Vášho stomatológa lepšiu osobnú starostlivosť? *

 • 13. Čo by ste chceli zmeniť/upraviť, aby bola návšteva stomatológa príjemnejšia? *

Použiť túto šablónu

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania