Vzory dotazníkov Ostatní

Spokojnosť pacientov (z pohľadu personálu)

 • 1. Ako sa podľa Vás zmenilo hodnotenie pacientov vo Vašom zariadení? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako je podľa Vás dôležité vo Vašom zariadení hodnotenie pacientov? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Má Vaše zariadenie pracovníkov/manažérov, ktorí sa starajú o spokojnosť pacientov? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ako často Vaše zariadenie vykonáva prieskum spokojnosti pacientov? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Ako je primárne sledovaná spokojnosť pacienta? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Zahájilo Vaše zariadenie v uplynulom roku program na zlepšenie spokojnosti pacientov? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Ktoré sektory zdravotnej starostlivosti by mali zlepšiť postoj k spokojnosti pacientov? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Aký je najviac závažný dôvod pre Vaše zariadenie, aby boli pacienti spokojní? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Má podľa Vášho názoru vplyv, spokojnosť pacientov, na Vaše zariadenie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania