Vzory dotazníkov Ostatní

Spätná väzba na konferencii

 • 1. Ako by ste ohodnotili miesto konania konferencie? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 2. Ako by ste ohodnotili ubytovanie na konferencii? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 3. Ako by ste ohodnotili jedlo na konferencii? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 4. Ako by ste ohodnotili lokalizáciu konferencie? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 5. Ako by ste ohodnotili program celkovo? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 6. Ako by ste celkovo ohodnotili koordinačný tím? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 7. Ako by ste ohodnotili rečníkov konferencie? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 8. Ako by ste ohodnotili motivačnú reč? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 9. Ako by ste ohodnotili celkový priebeh akcie? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 10. Môžete navrhnúť spôsob, akým by sme mohli zlepšiť konferenciu na budúci rok? *

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania