Spätná väzba na konferencii

 • 1. Ako by ste ohodnotili miesto konania konferencie? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 2. Ako by ste ohodnotili ubytovanie na konferencii? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 3. Ako by ste ohodnotili jedlo na konferencii? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 4. Ako by ste ohodnotili lokalizáciu konferencie? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 5. Ako by ste ohodnotili program celkovo? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 6. Ako by ste celkovo ohodnotili koordinačný tím? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 7. Ako by ste ohodnotili rečníkov konferencie? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 8. Ako by ste ohodnotili motivačnú reč? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 9. Ako by ste ohodnotili celkový priebeh akcie? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 10. Môžete navrhnúť spôsob, akým by sme mohli zlepšiť konferenciu na budúci rok? *

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania