Vzory dotazníkov HR a zaměstnanci

Kariérny postup a rozvoj

 • 1. Vyberte z nasledujúcich možností: *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi nespokojný/á Skôr nespokojný/á Skôr spokojný/á Veľmi spokojný/á Neutrálne Nepoznám odpoveď
  Vedúci sa snaží identifikovať Vaše slabé a silné stránky  
  Kvalita a orientácia odbornej prípravy Vás pripravuje na ďalšiu pozíciu v spoločnosti  
  Zaúčajú Vás starší a skúsenejší kolegovia  
  Vedenie podporuje moje úsilie aby som zlepšil/a svoje slabé stránky  
  Aktuálne hodnotenie výkonu procesu  
  Zamestnanecké hodnotenie  
  Je tu konzistentný a spravodlivý systém odmien  
  Spätná väzba od zákazníkov  
  Viditeľnosť vrcholového managementu  
  Dostatočný prejav uznania  
  Tlak kolegov  
  Osobný pocit z vykonanej práce  
  Profesné vzdelávanie a možnosť rastu  
  Možnosť kariérneho postupu  
  Základné kompenzácie  
  Bonusové a motivačné programy  
 • 2. Vyberte tri školiace oblasti, ktoré sú dôležité pre Váš rozvoj v priebehu dvoch rokov: *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania