Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Kariérny postup a rozvoj

 • 1. Prosím, ohodnoťte jednotlivé atribúty: *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi nespokojný/á Skôr nespokojný/á Skôr spokojný/á Veľmi spokojný/á Neutrálne Nepoznám odpoveď
  Snaha vedúceho identifikovať Vaše slabé a silné stránky  
  Kvalita a orientácia odbornej prípravy, pripravujúca na ďalšiu pozíciu v spoločnosti  
  Zaúčanie staršími a skúsenejšími kolegami  
  Podpora môjho úsilia a zlepšovania slabých stránok vedením  
  Aktuálne hodnotenie výkonu procesu  
  Zamestnanecké hodnotenie  
  Konzistentnosť a spravodlivosť systému odmien  
  Spätná väzba od zákazníkov  
  Viditeľnosť vrcholového managementu  
  Dostatočný prejav uznania  
  Tlak kolegov  
  Osobný pocit z vykonanej práce  
  Profesné vzdelávanie a možnosť rastu
   
  Možnosť kariérneho postupu  
  Základné kompenzácie  
  Bonusové a motivačné programy  
 • 2. Vyberte tri školiace oblasti, ktoré sú dôležité pre Váš rozvoj v priebehu dvoch rokov: *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania