Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Pracovný stres

 • 1. Čo je najviac stresujúcim aspektom vo Vašej práci? *

 • 2. Ako dlho ste boli tomuto stresu vystavený/á? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako by ste ohodnotil úroveň Vášho stresu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Koľko pokusov ste urobili, aby ste si uľahčili prácu, ktorá spôsobuje stres, alebo vyriešili problém, ktorý ho spôsobuje? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Je Váš stres spôsobený osobou s ktorou pracujete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Ak Váš stres nezahŕňa inú osobu, čím je spôsobený? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. V akom odvetví pracujete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Aká je Vaše pracovná pozícia? *

 • 9. Aké sú pozitívne aspekty Vašej práce? *

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania