Vyhodnotenie seminára

 • 1. Prosím, vyberte seminár, ktorého ste sa dnes zúčastnili: *

 • 2. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Veková skupina *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Povolanie *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 5. Máte ľudí, ktorí Vám budú reportovať? Ak áno, koľko?

 • 6. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Aktuálny ročný príjem domácnosti *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Prečo ste si vybrali dnešný seminár? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Ako ďaleko ste na seminár museli ísť? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Ako zaplatíte za dnešný seminár? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Akých ďalších seminárov ste sa ešte zúčastnili? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 12. O aký ďalší seminár máte záujem? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 13. Kde ste sa dozvedeli o tomto seminári? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 14. Čo Vás ovplyvnilo, aby ste navštívili dnešný seminár? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 15. Navštívite i budúci seminár? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 16. Vaše kontaktné údaje:

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania