Vzory dotazníkov Ostatní

Zločinnosť v okolí

 • Vyplňte, prosím, nasledujúcu tabuľku, ak si myslíte, že tento zločin sa vyskytuje vo Vašom okolí alebo s ním máte nejakú skúsenosť a museli ste ho hlásiť. *

  Môžete zadať niekoľko odpovedí na riadku.
  Áno Nie Skúsenosť Nahlasenie
  Sťažnosti susedov  
  Pitie maloletých na verejnosti  
  Vandalizmus mladistvých  
  Bezohľadné parkovanie  
  Rušenie mladistvých  
  Opilstvo mladistvých  
  Hluk od susedov  
  Nedostatok osobnej bezpečnosti vo verejnej doprave  
  Predaj drog/Zneužívanie drog  
  Nedisciplinovanosť motoristov  
  Prostitúcia  
  Rušenie verejného poriadku  

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania