Anti-sociálne správanie v miestnej komunite

 • 1. Ako hodnotíte tieto konkrétne problémy vo Vašom okolí? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľký problém Skôr problém Znervózňujúci Žiadny problém
  Prekračovanie rýchlosti v zastavených oblastiach  
  Hrubosť za volantom  
  Maloletí na uliciach  
  Zlé parkovanie  
  Odpadky a smeti na ulici, čierne skládky  
  Opité a hlučné správanie  
  Grafitti  
  Jazda na bicykli/na skateboarde po chodníku  
  Problémy/Hlučnosť susedov  
  Opustené/Vyhorené autá  
 • 2. Myslíte, že sa kriminalita vo Vašom okolí zmenila? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ktoré z nižšie uvedených bodov sa Vás týkajú? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi sa ma to týka Skôr sa ma to týka Netýka sa ma to
  Vykradnutie domu  
  Odcudzenie vozidla  
  Poškodenie majetku  
  Fyzický útok zo strany cudzincov  
  Útok z dôvodu viery, alebo rasy  
  Urážky, alebo obťažovanie  
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania