Vzory dotazníkov Spokojenost zákazníků

Spokojnosť s IT

 • 1. Ako ste zahájili komunikáciu s technickou podporou? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako spokojný/á ste: *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Nespokojný/á Skôr nespokojný/á Neutrálne Skôr spokojný/á Spokojný/á
  So schopnosťou IT porozumieť Vášmu problému?  
  So znalosťami IT o produkte?  
  So schopnosťou IT odpovedať na Vaše otázky?  
  S úrovňou skúseností IT?  
  S časom, ktorý IT potrebovalo na vyriešenie problému?  
  S časom, ktorý IT potrebovalo na zodpovedanie Vášho problému?  
  S celkovou schopnosťou IT vyriešiť problém?  
 • 3. Považujete tento problém za vyriešený? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ak problém nebol vyriešený, alebo ak si nie ste istý/á či bol vyriešený, prosím uveďte prečo:

 • 5. Koľko IT osôb ste museli kontaktovať pre vyriešenie problému? *

 • 6. Odporučili by ste aktuálnych členov IT svojím spolupracovníkom/kamarátom? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Prosím, vložte do poľa nižšie ľúbovoľné komentáre alebo návrhy na základe ktorých by mohlo naše IT zlepšiť kvalitu služby. *

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania