Vzory dotazníkov Business & marketing

IT demografický prieskum

 • 1. Aká je primárna obchodná činnosť Vašej organizácie v tomto regióne? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ďalšia otázka sa bude týkať Vašej pozície. Prosíme vyberte správnu skupinu, do ktorej patríte. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Aká je Vaša hlavná pracovná pozícia? *

  (IT management)
  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Aká je Vaša hlavná pracovná pozícia? *

  (Korporátny management)
  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Keďže ste zvolili možnosť "iný IT management", "Ostatný korporátny management", "Ostatný management", "Ostatní zamestnanci", uveďte prosím názov Vašej pozície. *

 • 6. Ďalšia otázka sa bude týkať všetkých pracovných funkcií ktoré vykonávate. Vyberte prosím správnu skupinu, do ktorej patríte. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Ktoré všetky pracovné funkcie sa Vás týkajú? *

  (IT managment)
  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 8. Ktoré všetky pracovné funkcie sa Vás týkajú? *

  (Business managment)
  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 9. Ktorú z nasledujúcich možností vedenia elektronického obchodovania Vaša firma používa? *

  (online služby, firemní intranet, veřejný internet)
  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 10. Aký mala Vaša firma obrat z predaja za minulý rok? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Koľko zamestnancov má Vaša spoločnosť? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Môžete odhadnúť rozpočet Vášho oddelenia pre tento rok? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Aký je presný názov Vašej pracovnej pozície? *

 • 14. Čo má Vaše oddelenie primárne na starosť? *

 • 15. Ako by ste charakterizovali Vaše zapojenie do rozhodovania o obstaraní výrobkov a služieb do Vašej spoločnosti? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi sa podielam Podieľam Vôbec sa nepodieľam
  Určujem spotrebu  
  Určujem špecifikáciu  
  Hodnotím dodávateľa  
  Stanovujem normy pre našu spoločnosť  
  Odporúčam dodávateľa  
  Schvaľujem výdaje  
  Schvaľujem dodávateľa  
 • 16. Aká je približná hodnota výrobkov, alebo služieb u ktorých očakávate, že ich Vaša spoločnosť v nasledujúcich 12 mesiacoch bude nakupovať? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 17. Aká bola približná hodnota výrobkov, alebo služieb ktoré Vaša spoločnosť v uplynulých 12 mesiacoch nakúpila? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 18. Budete v súčasnej dobe vyberať dodávateľa pre Vašu firmu, ktorý Vám dodá nižšie uvedené výrobky/služby? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Vyberám dodávateľa Určujem potrebu Oboje Skôr nie Neviem
  Automobily  
  Telekomunikačné produkty  
  Kopírky/Tlačiarne  
  PC  
  Software  
  Webové služby  
  Dopravné služby  
 • 19. Vyberte výšku výdajov o ktorej ste rozhodovali Vy v posledných 12 mesiacoch. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Menej ako 30 000,- 30 000 - 300 000,- 300 000 - 750 000,- 750 000 - 1 500 000,- 1 500 000 - 3 000 000,- 3 000 000 - 6 000 000,- Viac Žiadne
  Automobily  
  Telekomunikačné produkty  
  Kopírky/Tlačiarne  
  PC  
  Software  
  Webové služby  
  Dopravné služby  
 • 20. Vaše osobné údaje:

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania