Vzory dotazníkov Spokojenost zákazníků

Zrušenie služby

 • 1. Ako dlho ste našu službu používali? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako často ste našu službu používali? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako ste boli celkovo spokojný/á s našou službou? *

  0 - najmenej, 10 - najviac
 • 4. Aký bol Váš hlavný dôvod, ktorý viedol k rozhodnutiu ukončiť našu službu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Aký bol Váš hlavný dôvod, ktorý viedol k rozhodnutiu ukončiť našu službu? *

  0 - najmenej, 10 - najviac
 • 6. Použili by ste našu službu v budúcnosti, ak by to bolo potrebné? *

  0 - najmenej, 10 - najviac
 • 7. Čo by sme mohli na našej službe vylepšiť?

 • 8. Uveďte, prosím, Vaše pohlavie *

 • 9. Do akej vekovej kategórie spadáte? *

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania