Vzory dotazníkov Ostatní

Plánovanie rozvoja v mieste bydliska - dotazník pre obyvateľov

 • 1. Vyberte prosím lokalitu, v ktorej bývate. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Kedy ste tam začali žiť? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Aký je Váš profesionálny stav? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ako cestujete do zamestnania? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Odpovedzte, prosím, ako hodnotíte nasledujúce body. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Dobre Ani dobre/zle Zle Neviem
  Ako hodnotíte parkovanie vo Vašom okolí?  
  Ako hodnotíte verejné osvetlenie vo Vašom okolí?  
  Ako hodnotíte možnosť triedenia odpadu vo Vašom okolí?  
  Ako hodnotíte čistotu ulíc vo Vašom okolí?  
 • 6. Ste spokojný/á so spôsobom akým mesto utráca svoje peniaze? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Ako veľmi sú si miestni zástupcovia vedomí problémov a potrieb vo Vašom okolí? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Čo, ak by to bolo možné, by ste podporili vo Vašom okolí? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania