Plánovanie rozvoja v mieste bydliska - dotazník pre obyvateľov

 • 1. Vyberte prosím lokalitu, v ktorej bývate. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Kedy ste tam začali žiť? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Aký je Váš profesionálny stav? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ako cestujete do zamestnania? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Odpovedzte, prosím, ako hodnotíte nasledujúce body. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Dobre Ani dobre/zle Zle Neviem
  Ako hodnotíte parkovanie vo Vašom okolí?  
  Ako hodnotíte verejné osvetlenie vo Vašom okolí?  
  Ako hodnotíte možnosť triedenia odpadu vo Vašom okolí?  
  Ako hodnotíte čistotu ulíc vo Vašom okolí?  
 • 6. Ste spokojný/á so spôsobom akým mesto utráca svoje peniaze? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Ako veľmi sú si miestni zástupcovia vedomí problémov a potrieb vo Vašom okolí? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Čo, ak by to bolo možné, by ste podporili vo Vašom okolí? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania