Vzory dotazníkov Ostatní

Prieskum spokojnosti - stavba rodinného domu

 • 1. Predtým ako práce začali, obdržali ste dostatok všetkých informácií o stavebnom procese? *

 • 2. Ako boli dané informácie zrozumiteľné? *

 • 3. Mali ste pri začiatku prác dostatok informácií o vašich povinnostiach? *

 • 4. Máte nejaké návrhy ako by sme mohli zlepšiť prípravu na zahajovacie práce? *

 • 5. Ako ste boli spokojní s našou pomocou? *

 • 6. Ako boli naši zamestnanci zdvorilí a nápomocní? *

 • 7. Boli ste spokojní s riešením konkrétnej požiadavky, ktorú ste nám zadali? *

 • 8. Ako ste boli spokojní so všetkými vykonanými inštaláciami vo Vašom dome? *

 • 9. Ako ste boli spokojní s celkovou kvalitou diela? *

 • 10. Ako ste boli spokojní s pomocou v priebehu stavby, v prípade, že sa vyskytol problém? *

 • 11. Ako ste boli spokojní s rýchlosťou odpovedí na Vaše otázky v priebehu práce? *

 • 12. Ako môžeme do budúcna zlepšiť svoje služby? Zanechajte nám, prosím, Váš komentár. *

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhľad užívateľského rozhrania