Vzory dotazníkov Ostatní

Občiansky panel - Miestny park

  • 1. Ako často navštevujete parky v okolí? *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 2. Aké sú Vaše dôvody k návšteve parku? *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 3. Aké sú Vaše dôvody pre nenavštívenie parku? *

    Môžete vybrať len jednu odpoveď.
  • 4. Čo navrhujete pre zlepšenie parku, aby sa zvýšila návštevnosť? *

Použiť túto šablónu

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania