Užívanie zariadení/priestoru pre trávenie voľného času

 • 1. Ako často sa venujete nižšie uvedeným aktivitám? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Raz za týždeň Raz za mesiac Raz za pol roka Raz za rok Nikdy
  Knižnica  
  Múzeum/Umelecká galéria  
  Divadlo/Koncert  
  Športovanie  
  Návštevy parku/prírody  
 • 2. Ako by ste ohodnotili nižšie uvedené aktivity? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Veľmi spokojný/á Skôr spokojný/á Ani spokojný/nespokojný Skôr nespokojný/á Veľmi nespokojný/á
  Knižnica  
  Múzeum/Umelecká galéria  
  Divadlo/Koncert  
  Športovanie  
  Návštevy parku/prírody  
 • 3. Aké ďalšie služby/aktivity by ste radi videli vo Vašom okolí? *

 • 4. Navštívite pri najbližšej možnej príležitosti udalosti uvedené nižšie? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Áno Nie Niekedy
  Farmárské trhy  
  Cirkus/Veľtrh  
  Kočovné divadelné predstavenie  
  Spievanie Vianočných kolied v kostole  
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania