Vzory dotazníkov Business & marketing

Všeobecný demografický prieskum

 • 1. Pohlavie *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Čo najlepšie vystihuje Vaše povolanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Do ktorej vekovej skupiny patríte? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Aký je mesačný príjem domácnosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Čo najlepšie vystihuje oblasť Vášho zamestnania? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Koľko času denne trávite na internete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Kde najčastejšie trávite čas na internete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Aké portály najčastejšie používate? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Ktorý webový prehliadač preferujete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Ako ste sa o nás dozvedeli? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Ak ste nás našli na internete, aký vyhľadávač ste použili?

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Našli ste informácie, ktoré ste hľadali? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania