Vzory dotazníkov Business & marketing

Internetové návyky a účasť na výskumoch

 • 1. Ako sa cítite pri používaní internetu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako ste spokojný s Vašimi znalosťami pri používaní internetu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako sa všeobecne cítite pri počítači? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Niektoré weby Vás žiadajú pri registrácii o zadanie osobných informácií. Koľko času strávite falšovaním osobných údajov? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Prečo ste nekúpili ďalšie produkty a služby na internete. *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 6. Prosíme, vyjadrite svoj súhlas/nesúhlas s nasledujúcim prehlásením. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Podľa Vášho názoru, čo je najväčším problémom na internete? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Ktoré z týchto skupín sú stále viac prepojené cez internet? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 9. Doplňte nasledujúcu vetu tak, aby sa týkala čo najviac Vášho názoru. *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Ktorú z nasledujúcich vecí ste urobili? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania