Vzory dotazníkov HR a zamestnanci

Hodnotenie nadriadeného

 • 1. Ako dostupný je Váš nadriadený zamestnancom? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako často Vám nadriadený dá spätnú väzbu o Vašej práci? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako je zlepšený Váš výkon po získaní spätnej väzby od Vášho nadriadeného o Vašej práci? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ako efektívne je školenie, ktoré dostanete od svojho nadriadeného? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Ako dôsledný je Váš nadriadený pri odmeňovaní zamestnancov za dobrú prácu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Ako rozumné sú rozhodnutia uskutočnené Vašim nadriadeným? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Aké množstvo času si berie Váš nadriadený na vykonanie rozhodnutí? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Ako často Váš nadriadený počúva názory zamestnancov pri rozhodovaní? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Ako jednoduché je pre zamestnancov nesúhlasiť s rozhodnutiami Vášho nadriadeného? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Ako reálne sú očakávania Vášho nadriadeného? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Ako dobre Váš nadriadený reaguje na chyby zamestnancov? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Ako spoľahlivý je Váš nadriadený? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Ako efektívne Váš nadriadený používa firemné prostriedky? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 14. Ako hodnotíte celkovú spokojnosť s Vašim nadriadeným? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 15. Čo Váš nadriadený potrebuje k vylepšeniu svojho výkonu? *

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania