Vzory dotazníkov HR a zaměstnanci

Hodnotenie nadriadeného

 • 1. Ako prístupný je Váš nadriadený? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako dostupný je Váš nadriadený zamestnancom? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ako často Vám nadriadený dá spätnú väzbu o Vašej práci? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ako je zlepšený Váš výkon po získaní spätnej väzby od Vášho nadriadeného o Vašej práci? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Ako efektívne je školenie, ktoré dostanete od svojho nadriadeného? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Ako dôsledný je Váš nadriadený pri odmeňovaní zamestnancov za dobrú prácu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Ako dôsledný je Váš nadriadený pri odmeňovaní zamestnancov za dobrú prácu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Ako rozumné sú rozhodnutia uskutočnené Vašim nadriadeným? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Berie si Váš nadriadený príliš mnoho času na uskutočnenie rozhodnutí, príliš málo času, alebo správne množstvo času? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Ako často Váš nadriadený počúva názory zamestnancov pri rozhodovaní? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Ako jednoduché je pre zamestnancov nesúhlasiť s rozhodnutiami Vášho nadriadeného? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Ako reálne sú očakávania Vášho nadriadeného? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Ako dobre Váš nadriadený reaguje na chyby zamestnancov? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 14. Ako spoľahlivý je Váš nadriadený? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 15. Ako efektívne Váš nadriadený používa firemné prostriedky? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 16. Možno celkovo povedať, že ste spokojný/á so svojím nadriadeným, nespokojný/á ani spokojný/á, alebo nespokojný/á? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 17. Čo Váš nadriadený potrebuje k vylepšeniu svojho výkonu? *

Ešte ste nepočuli o Netquest?

Netquest je prieskumná platforma pre tvorbu, distribúciu a okamžitú analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcou vytvoríte vlastné dotazníky a zašlete ich skupine príjemcov, napr. klientom, zamestnancom alebo sociálnej skupine.

Poznajte všetky možnosti
náhlad užívateľského rozhrania