Vzory dotazníkov Business & marketing

Tvorba webových stránok

 • 1. Ktorá z nasledujúcich pozícií odpovedá Vašej pozícii v spoločnosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. V ktorom kraji Vaša spoločnosť sídli? *

 • 3. Okrem Vás, koľko zamestnancov pracuje vo Vašej spoločnosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Do akej kategórie Vaša spoločnosť spadá? *

 • 5. Vyberte prosím rozmedzie, ktoré sa najviac približuje ročnému zisku Vašej spoločnosti za [ROK] *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • Zaujíma nás Vaša rola pri tvorbe internetových služieb Vašej spoločnosti. U nižšie uvedených bodov, nám prosím povedzte, aká je Vaše individuálna účasť v nákupnom procese.
 • 6. Vytváranie webovej stránky *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 7. Registrácia domény *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 8. Vyberte z nižšie uvedených bodov, či ich Vaša spoločnosť nakúpila v priebehu posledných 6 mesiacov a či ich kúpila on-line. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Nekúpili sme nič Kúpili sme, ale nie on-line Kúpili sme on-line
  Tvorba stránok  
  Registrácia domény  
  Webhosting  
 • 9. Koľko Vaša spoločnosť utratila peňazí v priebehu posledných 6 mesiacov za nasledujúce aktivity? *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Nekúpili sme Neviem 30 tis. - 100 tis. 100 tis. - 200 tis. 200 tis. - 500 tis. 500 tis. a viac
  Tvorba webu  
  Webhosting  
 • 10. Vyberte z nasledujúcich bodov, či Vaša spoločnosť plánuje v nasledujúcich 6 mesiacoch nákup týchto služieb a či ich nakúpi on-line. *

  Môžete zadať len jednu odpoveď v riadku.
  Nebude kupovať Bude kupovať, ale nie on-line Bude kupovať on-line Neviem
  Tvorba webu  
  Registrácia domény  
  Webhosting  
 • 11. Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje firmený web? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Ako ste spokojný/á s celkovou kvalitou, vzhľadom a funkčnosťou Vašich webových stránok? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania