Vzory dotazníkov Spokojnosť zákazníkov

Návštevníci webu

 • 1. Ako ste sa dozvedeli o našom webe? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Koľko máte rokov? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Koľko hodín denne ste on-line? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Ako si užívate svoj voľný čas? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 5. Pre akú aktivitu internet využívate? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 6. Odkiaľ najčastejšie pristupujete na internet? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 7. Ak ste už nakúpili, alebo plánujete nakúpiť, o aký druh tovaru sa najviac zaujímate? *

  Môžete vybrať niekoľko odpovedí.
 • 8. Aké je Vaše pohlavie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 9. Aké je Vaše vzdelanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 10. Aký je mesačný príjem Vašej domácnosti? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 11. Aké je Vaše súčasné zamestnanie? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 12. Aká skupina je vo Vašej domácnosti najviac on-line? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 13. Zadajte prosím Vaše údaje.

 • 14. Radi by sme od Vás počuli návrhy, ako by sme mohli vylepšiť našu stránku. Aké ďalšie informácie alebo služby by ste chceli, aby sme Vám poskytovali on-line? *

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania