Vzory dotazníkov Spokojnosť zákazníkov

Spokojnosť so službou

 • 1. Ako dlho používate našu službu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 2. Ako často používate našu službu? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 3. Ste spokojný/á s našou službou? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 4. Je pravdepodobné, že by ste našu službu opäť využili? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 5. Odporučili by ste našu službu ostatným? *

  Môžete vybrať len jednu odpoveď.
 • 6. Čo by ste nám odporučili, aby sme mohli našu službu zlepšiť? *

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

ikona

Vzdelávanie a škola

Použite dotazníky pre výskum k diplomovej práci alebo vstupte do prieskumu pre rodičov, študentov a učiteľov vo vzdelávacích inštitúciach.

ikona

Ostatní

Vyskúšajte demografické prieskumy - zhromažďuje veľké množstvo vyplnení o obecných potrebách alebo návykoch veľkých komunít.

Netquest je platforma na tvorbu a analýzu on-line prieskumov.

Pomocou jednoduchých sprievodcov môžete vytvoriť prieskum a odoslať ho vašej cieľovej skupine, napr. klientom, zamestnancom alebo akejkoľvek sociálnej skupine.

Bezplatne otestovať
náhľad užívateľského rozhrania